plany-miejscowe - osiedle piastowskie

 

Burmistrz Miasta Kwidzyna zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia

dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. OSIEDLE PIASTOWSKIE, którego obszar wytyczony jest przez tereny kolejowe, ulicę Szeroką oraz granicę administracyjną miasta,

 1. KWIDZYN-WSCHÓD, którego obszar ograniczony jest ulicą Miłosną, granicą administracyjną miasta oraz granicą obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Liwy.

  plany miejscowe - kwidzyn wschod

Konsultacje będą przeprowadzone w związku z udziałem Miasta Kwidzyn w projekcie „Planowanie z mieszkańcami”, prowadzonym przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i sugestii mieszkańców co do planowanych zmian w tych rejonach miasta. Spotkania konsultacyjne będą realizowane tak, by zapewnić udział w konsultacjach społecznych jak najszerszej grupie interesantów, w tym dla seniorów, rodziców i opiekunów, kobiet i mężczyzn. W celu ułatwienia uczestnictwa rodziców w procesie konsultacyjnym – dzieci, będą miały zapewnioną opiekę animatora.

Terminy konsultacji społecznych – MPZP OSIEDLE PIASTOWSKIE:

 

 • 9 września, godz. 12.00 – spotkanie eksperckie z udziałem m.in. RDOŚ, PWKZ, gestorów sieci infrastruktury technicznej (Urząd Miejski),

 • 1 października, godz. 16.00 – spotkanie w formule WORLD CAFE (Urząd Miejski),

 • 19 października, godz. 12 00 – spacer badawczy (początek na parkingu przy kościele przy ul. Piastowskiej),

 • 18 listopada, godz. 16.00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

 

Terminy konsultacji społecznych – MPZP KWIDZYN-WSCHÓD:

 

 • 9 września, godz. 12.00 – spotkanie ekspercie z udziałem RDOŚ, PWKZ, gestorów sieci infrastruktury technicznej (Urząd Miejski),

 • 17 września, godz. 10.00 – spotkanie z przedsiębiorcami (Urząd Miejski),

 • 17 września, godz. 12.00 – spotkanie z organizacjami pozarządowymi (Urząd Miejski),

 • 12 października, godz. 12.00 – spotkanie z mieszkańcami w terenie (wiata na terenie Miłosnej),

 • 20 listopada, godz. 16.00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

 

Swoje propozycje i uwagi będzie można zgłaszać także w mobilnych punktach konsultacyjnych, które będą okresowo działały na terenie miasta Kwidzyna oraz w stałym punkcie informacyjnym, dostępnym w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowania.

Ponadto od 10 września 2019 r. zostanie uruchomiona zakładka z interaktywną mapą na portalu Inspire-Hub pod adresem: http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn, za pomocą której będą mogli Państwo zgłaszać swoje propozycje i uwagi jednocześnie wskazując teren, którego one dotyczą.

Poprzedni artykułPomorze Sprint Cup 2019
Następny artykułMMTS rozpoczyna sezon od zwycięstwa