16 10 2018 bilet za 1 zl

Wszystko na to wskazuje, że czeka nas sporo pozytywnych zmian w komunikacji miejskiej. Pod koniec roku będzie gotowe centrum przesiadkowe przy budynku Biblioteki Miejsko-Powiatowej (budynek po byłym dworcu kolejowym). Autobusy miejskiego przewoźnika zaczną wówczas jeździć trasami, które będą bardziej dopasowane do potrzeb mieszkańców Kwidzyna.

A już niedługo, bo od początku listopada, spora grupa mieszkańców naszego miasta będzie mogła kupić bilety miesięczne za przysłowiową złotówkę. Według Tomasza Pisarka, Kierownika Działu Przewozów Powiślańskiej Komunikacji Autobusowej, firma obecnie sprzedaje ok. 1000 biletów miesięcznych. Możliwość zakupu biletów miesięcznych za 1 zł z pewnością zwiększy zainteresowanie tym rodzajem biletów, a oferta miejskiej komunikacji autobusowa stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna.

Mariusz Wesołowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie: Jedna z ostatnich uchwał podjętych przez Radę Miejską w Kwidzynie dotyczyła możliwości zakupu biletów miesięcznych na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wprowadzenie biletów miesięcznych za złotówkę w dalszej perspektywie czasowej ograniczy ruch samochodowy i poprawi jakość powietrza w mieście.

Kto może kupić bilety miesięczny za złotówkę?

 1. studenci,
 2. uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich,
 3. emeryci,
 4. osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o:
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (II grupie inwalidztwa),
 5. osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupie inwalidztwa i ich opiekunowie),
 6. dzieci do 7. roku życia,
 7. osoby, które ukończyły 75 lat,
 8. dzieci oraz młodzież od 8. do 16. roku życia nieobjęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności oraz ich opiekunowie,
 9. wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 10. honorowi krwiodawcy I stopnia,
 11. członkowie rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Bilety można kupić w kasie na Dworcu Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej przy ulicy Konopnickiej 10.

16 10 2018 bilet za 1 zl

Poprzedni artykułZwycięstwo zawodniczek MTS Kwidzyn z SMS ZPRP II Płock
Następny artykułPchli Targ – 28 października 2018 r.