www katedra 2

Kompleks Katedry Kwidzyńskiej połączonej z Zamkiem Kapituły Pomezańskiej jest jednym z najbardziej specyficznych i imponujących zabytków gotyckiej architektury.

Kapituła katedralna dla biskupstwa pomezańskiego została utworzona w roku 1285. W jej skład pierwotnie wchodziło sześciu, następnie dwunastu kanoników. Wszyscy kanonicy Pomezańskiej Kapituły Katedralnej, podobnie jak biskupi, byli braćmi zakonnymi Zakonu Krzyżackiego. Kwidzyn został podniesiony do rangi siedziby Kapituły Katedralnej, która w kolejnym roku objęła również patronat nad kościołem parafialnym.

Od tej pory ta istniejąca już świątynia stała się oficjalną Katedrą Kapituły Pomezańskiej, nadal jednak pełniła funkcję kościoła parafialnego dla mieszkańców miasta. Pierwszy kościół wzniesiony przez mieszkańców był zapewne jeszcze skromną budowlą. Prawdopodobnie na zlecenie kanoników kościół został powiększony i upiększony, nie posiadamy jednak żadnej udokumentowanej wiedzy na temat dawnego wyglądu tej budowli. Prawdopodobnie wiosną 1343 roku rozpoczęto prace związane z budową nowego chóru. Wyżej wymienione dokumenty z 1342 roku zawierają też wzmianki o dwóch braciach zakonnych „Ruperto murorum” i „Johanne carpentariorum magistris castri”, którzy odpowiedzialni byli za nadzór nad pracami murarskimi i ciesielskimi przy świeżo ukończonym zamku. Oni też prawdopodobnie nadzorowali budowę katedry.

Katedra w pełni jest dziełem czternastowiecznym. Stulecie to uchodziło za „złoty wiek” Prus Zakonnych. W tym okresie przez dłuższy czas panował pokój, co pozwalało na rozkwit gospodarki i handlu, dając tym samym ekonomiczną podstawę do realizowania skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć budowlanych.

www katedra 1

Architektura

Łączna długość katedry wynosi 86m (300 stóp chełmińskich) i dzieli się na chór i korpus kościoła. Z zewnątrz budowla sprawia wrażenie bardzo zwartej, niczym odlanej z formy. Wielobocznie zamknięty chór jednonawowy jest wyższy niż trzynawowy korpus, a przejście pomiędzy tymi elementami stanowią dwie wąskie wieże schodowe umiejscowione po stronie północnej i południowej, wystające poza linię muru. Wieże są ośmiokątne, ich podstawę stanowią jednak kwadratowe cokoły.

www katedra 3

Po południowo-zachodniej stronie katedry wznosi się potężna wieża, która pełniła dwie funkcje. Z jednej strony była wieżą dzwonną kościoła, z drugiej zaś strony stanowiła główną wieżę obronną zamku. Wysokość wieży wynosi 59 m. Katedra jest budowlą trzynawową o charakterze pseudobazyliki, której nawa główna mierzy 62 m i posiada 5 ½ przęseł w sklepieniu. Potężnie wyglądające filary o podstawie ośmioboków stoją w dużej odległości od siebie. Filary przechodzą w wysokie arkady ostrołukowe, na których bezpośrednio opiera się strefa okien górnych.

Krople Historii nr 15,  Architektura Katedry w Kwidzynie
Wydawnictwo dostępne na stronie www.tabularium.ckj.edu.pl

kat arch jpg

Poprzedni artykułFerie z biblioteką
Następny artykułFerie w Kwidzyńskim Centrum Kultury