um

Drodzy mieszkańcy Kwidzyna, coraz częściej mówi się o problemie niskiej emisji, smogu i zanieczyszczeniu powietrza… Dlaczego zjawisko jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia? Skąd bierze się problem i jak z nim walczyć? Jak się okazuje, wszystko zależy od nas.

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczeniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla, w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci. Zjawisko to, jest stosunkowo łatwe do rozpoznania gdy podczas sezonu grzewczego, z kominów budynków wydobywa się czarny, duszący dym. Ten dym, niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska jak i dla człowieka. W składzie chemicznym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 znajdują się m.in. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zbenzo(a)pirenem, najgroźniejsze z trucizn –dioksyny oraz furany, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu i tlenki węgla oraz wiele innych związków łączących się ze sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zanieczyszczenia te, stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, uszkodzenia wątroby, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Pamiętajmy, nie spalajmy śmieci w paleniskach domowych. Podczas spalania odpadów w zwykłych piecach, proces spalania odbywa się w temp. 200-500o C, gdzie dla porównania temp. spalania śmieci w przeznaczonych do tego celu instalacjach – spalarniach odpadów wynosi 1200o C. W procesach spalania, dostęp tlenu a przede wszystkim temperatura odgrywa ważną rolę – gdy jest zbyt niska do atmosfery emitowanych jest więcej toksycznych związków głownie benzo(a)pirenu, szkodliwych dla zdrowia, stanowiących przy dużym stężeniu i częstej ekspozycji – zagrożenie życia. Zostało udowodnione, że spalanie odpadów a zwłaszcza tworzyw sztucznych w domowym piecu powoduje jego szybsze zużycie, zniszczenie przewodu kominowego a w konsekwencji, całej instalacji. Wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny, opadają na glebę, wnikają w nasze przydomowe ogródki warzywne, przedostają się do wód gruntowych a tym samym do łańcucha pokarmowego. Wciskają sie do wnętrz naszych domów a co najgorsze, bezpośrednio do naszych płuc gdy przebywamy na wolnym powietrzu w pobliżu miejsca spalania. Związki te są niezwykle trwałe, kumulują się w organizmie ludzkim, odkładając się w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie i działają tam bardzo destrukcyjnie. Rakotwórcze związki emitowane do powietrza w wyniku spalania, działają mutagennie, obniżają odporność immunologiczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne, powodują poronienia i wysypki alergiczne.

Dla przykładu – przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny.

Jeden kilogram poliuretanów, występujących m.in. w gąbkach, uszczelkach czy podeszwach, po spalaniu daje 30 do 50 litrów cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, związku chemicznego należącego do najsilniejszych trucizn.

Dioksyny i furany powstają również w wyniku spalania gumy (np. opon), drewna meblowego, zawierającego substancje konserwujące, pozostałości farb i lakierów, które z kolei zawierają metale ciężkie, plastikowych torebek z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych. Stężenie diosyn i furanów w dymie wydobywającym się z domowych kominów może wynosić 100 nanogramów /m3, podczas gdy ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/ m3 (to norma dla spalarni śmieci).

W taki sposób, często nieświadomie trujemy samych siebie, naszych bliskich i sąsiadów. Paląc śmieci nie zaoszczędzimy lecz dużo możemy stracić. Warto się zastanowić…

Nie wszyscy wiedzą o zagrożeniach, jakie niesie za sobą stosowanie mało sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych (zasiarczonych, zapopielonych
i niskokalorycznych węgli, mułów węglowych ), spalanie w piecach odpadów a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Warto zatem podejmować wszelkie inicjatywy, zmierzające do poprawy tej sytuacji. Każdy z nas, posiadający indywidualny piec, może poprawić stan naszego lokalnego powietrza, ograniczając niską emisję m.in. poprzez modernizację swojego systemu grzewczego.

W naszym mieście, realizowany jest program walki z niską emisją. Miasto udziela dotacji na zmianę systemu grzewczego z węglowego na ekologiczne, tj. ogrzewanie gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne bądź podłączenie obiektów już istniejących do miejskiej sieci ciepłowniczej. Godną zainteresowania jest nowo wprowadzona dotacja na urządzenie do spalania dymu w kotłach i piecach na paliwo stałe, która przyznawana jest na zakup i montaż urządzenia (wkładu). Wysokość dotacji wynosi 1000 zł, co stanowi całkowity koszt wykonania inwestycji. Palnik „WERY” do spalania dymu, to opatentowane ekonomiczne rozwiązanie nadające się do zastosowania w większości tradycyjnych pieców zainstalowanych w naszych domach. Efektem pracy palnika, jest doprowadzenie do rozpadu szkodliwych związków spalin oraz podniesienie wydajności grzewczej kotła bądź pieca. Montaż urządzenia w piecu twa kilka godzin. Dzięki urządzeniu, nie występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Wartość dotacji na zadania mające na celu poprawę jakości powietrza, wynosi:

  • zmiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne – 2 000 zł;

  • podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 000 zł;

  • usunięcie azbestu z obiektów budowlanych – 500 zł za tonę zdemontowanego odpadu;

  • montaż urządzenia (palnik Wery”)do spalania dymu w kotłach i piecach na paliwo
    stałe – 1 000 zł;

Osoby zainteresowane dotacją celową na finansowanie ochrony środowiska na terenie miasta Kwidzyna, zachęcamy do złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warunków udzielania dotacji, odpowiedzi udzielą pracownicy ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska tel. 55 646 47 59;

Poprzedni artykuł„Zawody użyteczno – bojowe dla klas mundurowych”
Następny artykułSzyfry Malarskie