19 12 2012agencjaa

14 stycznia 2013 r. w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-103.  Konkurs potrwa do 29 marca 2013 r.

O dofinansowanie w konkursie będą mogły ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wyniesie 400 tys. pln. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie będzie mogła przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w małych przedsiębiorstwach oraz 40 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w średnich przedsiębiorstwach.

Dofinansowaniu, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WP  będą podlegały następujące typy projektów:

1) budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;

2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;

3) unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;

4) racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;

5) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;

 6) informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;

 7) dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); Szczegółowa dokumentacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

 Zapraszamy do udziału!

 1 i 2 Pojęcia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze. zm.)

 

Poprzedni artykułRadio Gdańsk z mikołajkową wizytą na oddziale pediatrycznym kwidzyńskiego szpitala
Następny artykułVII edycja konkursu na kwidzyńską kartkę świąteczną