06 10 2013 wosp

12 stycznia 2014 r. kolejny raz odbędzie się publiczna zbiórka pieniędzy w ramach Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tegoroczne hasło akcji to NA RATUNEK. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

W tym roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przyznała Sztabowi Kwidzyn 350 identyfikatorów. Oznacza to, że w ramach działania sztabu dnia 12 stycznia 2014 do specjalnie przygotowanych i oznaczonych skarbonek pieniądze będzie zbierało 350 Wolontariuszy.
Kwesta odbędzie się na terenie Kwidzyna, Gardei, Otłowca, Sadlinek, Nebrowa Wielkiego, Licza, Nowego Dworu, Obór, Korzeniewa, Janowa, Marezy, Straszewa i Trumiej.
Od 4 listopada ruszył nabór wolontariuszy. Zapisy przyjmują koordynatorzy WOŚP w szkołach biorących udział w 22. Finale.

Do dnia dzisiejszego potwierdziło udział 28 placówek oświatowo – wychowawczych. Wykaz placówek biorących udział dostępny na www.wosp.kwidzyn.pl oraz www.facebook.com/WOSP.Kwidzyn

W ramach działania sztabu w dniach 15.12. 2013 – 12.01 2014 odbędą się także zbiórki pieniędzy podczas szeregu imprez zamkniętych w szkołach i przedszkolach powiatu kwidzyńskiego.

12 stycznia 2014 oprócz kwesty oraz imprez sportowo – artystycznych w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Wiejskiej można będzie wziąć udział w IV edycji Biegu Policz się z Cukrzycą popularyzującego Program WOŚP „Policz się z Cukrzycą” oraz propagującego zdrowy styl życia. Udział mogą wziąć całe rodziny. Bieg nie będzie formą rywalizacji – 2 km trasę będzie można pokonać stosując dowolną formę ruchu (sprint, marszobieg, spacer, Nordic Walking czy wózki inwalidzkie) – jedynym warunkiem koniecznym do udziału w biegu będzie wcześniejsze zgłoszenie się poprzez wypełnienie karty uczestnika i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w biegu.

Regulamin Biegu oraz Karty Zgłoszenia dostępne będą od 12 listopada 2013 w: Szkołach i przedszkolach, sekretariacie KCK przy ul. 11 Listopada 13, www.wosp.kwidzyn.pl, www.facebook.com/WOSP.Kwidzyn.

Zapisy do 8.01.2014 w sekretariacie KCK ul. 11 Listopada 13 oraz u koordynatorów w szkołach i przedszkolach biorących udział w 22. Finale WOŚP.

Sztab Kwidzyn zapraszamy także firmy, stowarzyszenia oraz organizacje do aktywnego włączenia się w działania – Czekamy na Państwa propozycje związane zarówno z występami artystycznymi czy też stoiskami prezentującymi Waszą działalność – tzw. pasaż organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia czekamy do 30.11.2013 pod adresem wospkwidzyn@o2.pl

Przedmioty do „aukcji” przyjmowane będą w dniach 13.11 – 18.12.2013 w każdą środę w godz. 8.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00 w KCK ul. 11 Listopada 13 pok. 17B lub w innym terminie po wcześniejszym zgłoszeniu/umówieniu się drogą mailową wospkwidzyn@o2.pl.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane podczas 22.Finału WOŚP zamierza kupić m.in.:

– wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
– RTG przyłóżkowe,
– RTG z ramieniem C i monitorem,
– radiologiczne stacje diagnostyczne,
– aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.

06 10 2013 wosp2