16 11 2012 trash

 Od 1 lipca 2013 wejdzie w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z nową regulacją wszystkie gminy w Polsce będą odpowiedzialne za odbiór odpadów od swoich mieszkańców. W praktyce właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów, a jedynie wnosić osobiście, poprzez zarządcę nieruchomości lub spółdzielnię mieszkaniową opłatę z tytułu odbioru odpadów na rachunek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Wpływy z tytułu opłat nie będą mogły zostać przeznaczone na inne cele niż organizacja sprawnego systemu odbioru odpadów, ich utylizacji oraz zapewnienie funkcjonowania sieci punktów zbiórki selektywnej (np. na sprzęty RTV lub AGD lub inne odpady niebezpieczne). Podmiot gospodarczy, który będzie odbierać od Państwa odpady zostanie wybrany w drodze przetargu publicznego zorganizowanego przez Urząd Miejski w Kwidzynie.
Wysokość opłat za odbiór odpadów będzie wynikać ze stawek, które zostaną ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kwidzynie spośród czterech, przewidzianych przez ustawodawcę, możliwości jej naliczenia:

1. jako ryczałt od nieruchomości
2. w wysokości zależnej od powierzchni lokalu mieszkalnego
3. w wysokości zależnej od ilości zużytej wody w danej nieruchomości
4. w wysokości zależnej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Czekamy na Państwa sugestie dotyczące wyboru poszczególnej metody określania stawki drogą telefoniczną pod numerem 55 64 64 783.

Poprzedni artykułSpotkanie z muzyką „poważną” – koncert
Następny artykułNowe rondo w Kwidzynie