Kobieta stoi przy kaloryferze
fot. canva.com

Samorząd Kwidzyna kontynuuje program wspierający mieszkańców, którzy chcą zmienić sposób ogrzewania z węglowego na przyjazne dla środowiska. Dotacja będzie udzielana na zmianę systemu grzewczego z węglowego na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz montaż pomp ciepła itp.

Podobnie jak w latach poprzednich mieszkańcy miasta mogą uzyskać:

  • Dotację na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne (likwidacja starego pieca węglowego) – 2 tys. zł
  • Dotację na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 tys. zł. (z likwidacją pieca węglowego nawet 5 tys. zł)
  • Dotację na usunięcie azbestu z budynków – to 500 zł za tonę zdemontowanego odpadu

Apelujemy także aby nie spalać śmieci w piecach domowych. W zwykłych piecach proces spalania odbywa się w temperaturze 200-500° C. Niewłaściwe spalanie przyczynia się do emisji toksycznych, rakotwórczych związków. Podczas spalania plastików toksyczne dioksyny opadają na glebę, przedostają się do wód gruntowych, wnikają do roślin, owoców, warzyw. Spalanie odpadów, a zwłaszcza tworzyw sztucznych w domowym piecu powoduje także szybsze zużycie, zniszczenie przewodu kominowego, a w konsekwencji całej instalacji.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia dotacji można uzyskać u pracowników ds. Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie – tel. 55 64 64 759.

Wnioski należy składać przed przeprowadzeniem inwestycji, posiadając już zezwolenie na jej wykonanie,  np. przy podłączeniu do sieci gazowniczej należy do wniosku załączyć warunki techniczne włączenia się do sieci gazowniczej (uzyskane w placówce gazowniczej).

Poprzedni artykułWnioski o nadanie PESEL dla obywateli Ukrainy / Заяви про присвоєння номеру PESEL для громадян України
Następny artykułPunkt pomocy w hufcu ZHP w Kwidzynie