02 12 2016 hallera

Od 12 grudnia planowana jest tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Hallera, która zostanie przeprowadzona w dwóch etapach.

Etap I przewidziany od 12 grudnia 2016 r. do 28 stycznia 2017 r. W tym czasie ulica na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. 11 Listopada będzie zamknięta (odcinkami, dojazd dla mieszkańców do szkoły oraz zaopatrzenia będzie możliwy) , a na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Łużyckiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Etap II  przewidziany od 29 stycznia do 30 kwietnia 2017 r. i na czas jego trwania zaplanowano wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. 11 Listopada i utrzymanie ruchu jednokierunkowego do ul. Łużyckiej. Na czas robót zostanie wprowadzony objazd dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Za utrudnienia  przepraszamy.