06 12 2016 plog

Informujemy, że w Komendzie Straży Miejskiej w Kwidzynie, pod numerem telefonu 55 261 08 99, przez całą dobę można zgłaszać sprawy dotyczące zimowego utrzymania ulic na terenie Naszego miasta. Dyżurny komendy niezwłocznie przekaże sprawę do odpowiednich służb zajmujących się odśnieżaniem.

Informujemy również, że za odśnieżanie chodników przed tymi budynkami, które nie należą do miasta, są odpowiedzialni ich właściciele lub też zarządcy.