03 09 2014 zawody1

Z okazji 75 rocznicy  wybuchu II Wojny Światowej, 4 września 2014 r. na strzelnicy miejskiej odbędą się zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna.
Organizatorami zawodów jest Zespół  do  spraw  Zarządzania  Kryzysowego  Urzędu  Miejskiego w  Kwidzynie  wspólnie  z  Zarządem  Powiatowym Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszeniami: „Bezpieczny Kwidzyn” oraz Kwidzyńskim Stowarzyszeniem Sportowo Kolekcjonerskim  GWARD.
W zawodach mogą uczestniczyć trzyosobowe zespoły reprezentujące zakłady pracy, instytucje lub wydziały dużych firm. Zbiórka  uczestników wraz z zapisami od godziny 15.00 w dniu zawodów, które zostaną rozegrane według poniższego regulaminu.
Zawody  odbędą  się  bez  względu  na  pogodę.

REGULAMIN
otwartych zawodów strzeleckich o puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna – Szefa Obrony Cywilnej miasta, Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju i Stowarzyszenia: „Bezpieczny Kwidzyn” oraz Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo- Kolekcjonerskiego GWARD dla załóg zakładów pracy i instytucji .

I. CEL:
Celem zawodów jest popularyzacja amatorskiego sportu strzelectwa sportowego z broni małokalibrowej oraz integracja uczestników imprezy.

II. ORGANIZATORZY:
Zawody organizowane są przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Kwidzyn” oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie GWARD.

III. MIEJSCE I TERMIN:
Strzelnica miejska przy ulicy Strumykowej w Kwidzynie w dniu 4 września / czwartek / 2014 roku / w godzinach od  15.30  – 19.00.

IV. PRAWO STARTU W ZAWODACH:
W zawodach udział biorą 3 osobowe drużyny reprezentujące poszczególne zakłady pracy lub instytucje. Organizatorzy dopuszczają możliwość startu wielu drużyn – reprezentujących wydziały dużych firm. Zgłoszenia drużyn do zawodów prosimy składać telefonicznie pod numer telefonu 55 6464 730  Urzędu Miejskiego.  Pozostałe zespoły na strzelnicy od godziny 15.00 w dniu zawodów.

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Broń małokalibrowa – kbks – odległość 50 metrów w pozycji leżącej. Każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 5 w konkursie. W przypadku stwierdzenia większej ilości przestrzelin w tarczy niż wydano amunicji, zawodnikowi odejmuje się najwyższe trafienia.
Konkurs prowadzony jest w kategoriach:
– najlepsza drużyna;
– najlepszy zawodnik;
Pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach premiowane są pucharami. W konkursie drużynowym, w przypadku uzyskania przez dwa lub kilka zespołów jednakowych wyników, o kolejności decyduje rezultat osiągnięty przez kapitana drużyny. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub kilka drużyn oraz ich kapitanów, o miejscu zespołu zadecyduje bezpośredni pojedynek kapitanów po 5 strzałów, prowadzony do uzyskania przewagi. Będzie to miało zastosowanie przy określaniu miejsc od 1 do 3.
W konkursie indywidualnym o miejscu decyduje najlepszy wynik uzyskany w trakcie zawodów. W przypadku jednakowej ilości punktów u dwu lub więcej zawodników zadecyduje bezpośredni pojedynek zainteresowanych – po 1 strzale dla każdego do uzyskania przewagi.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:
Wszystkie osoby biorące udział w zawodach muszą bezwzględnie podporządkować się instrukcjom i poleceniom kierownika zawodów, który omówi zasady bezpiecznego zachowania i regulamin strzelnicy.

Na zakończenie zawodów – tradycyjna grochówka.

VII. W spawach nie ujętych w powyższym regulaminie rozstrzyga sędzia główny oraz kierownik zawodów.

VIII. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę.

03 09 2014 zawody2

Poprzedni artykułXIV Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej
Następny artykułZawody motocrossowe