09 11 2015 zawody1

Zawody użyteczno-bojowe dla klas mundurowych w dniu 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości są próbą połączenia wiedzy historycznej z praktycznymi aspektami dotyczącymi obronności naszego Państwa. Poprzez zabawę w terenie zamierzamy przybliżyć młodzieży temat odzyskania niepodległości.

09 11 2015 zawody3

Trasa:
Trasa rajdu prowadzi przez okolice Kwidzyna w terenie leśno-polnym i jest wyznaczona za pomocą taśm i 7 punktów kontrolnych, które należy odnaleźć w odpowiedniej kolejności w terenie:
 
3 punkty kontrole (zadania z historii Polski, pytania dotyczą okresu odzyskania niepodległości)
3 punkty zadania praktyczne (rzut granatem, zakładanie maski itp.)
1 punkt strzelnica miejska ul. Strumykowa (zawody strzeleckie)

Długość trasy mierzona po najkrótszym wariancie przejścia wzdłuż elementów liniowych (drogi , granice kultur, szlaki turystyczne itp.) i wynosi ok. 8 km.

jpgTrasa1.52 MB

Start:
Od godziny 8:00 na miejsce startu zespoły docierają we własnym zakresie.
Rozpoczęcie zawodów nastąpi w miejscowości Pawlice 1A (INFERNO – Firma Pan Dawid Gossa)
Start na trasę będzie odbywał się w odstępach 10 minutowych.
Zakończenie na strzelnicy przy ulicy Strumykowej w Kwidzynie.

Uczestnictwo:
Udział w rajdzie jest dobrowolny. Uczestnicy są ubezpieczeni się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu wobec osób trzecich, jak również doznane od tych osób.
Zabrania się niszczenia upraw leśnych i rolnych i śmiecenia na trasie.
W rajdzie startują zespoły 8 osobowe.  W składzie każdego zespołu ze względów bezpieczeństwa musi znajdować się minimum jedna osoba dorosła (opiekun szkolny).
Uczestnicy powinni być w obuwiu terenowy i ubraniu stosownym do pory roku. Drużyna po trasie porusza się w zwartej grupie.

Program Rajdu
Rajd odbędzie się w środę 11.11.2015 r.
godz. 7:45 – zbiórka uczestników w Pawlicach (Firma INFERNO)
godz. 8:00 – start poszczególnych grup na trasę rajdu
godz. 17:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Skwerze Kombatantów przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie, przemarsz z pochodniami pod pomnik marszałka Piłsudskiego.  

Potwierdzanie punktów kontrolnych
Na starcie zespoły otrzymają mapę topograficzną z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz ich opis i kartę startową. Zaliczeniem punktu kontrolnego będzie wpis w karcie dokonany przez dowódcę punktu.

Klasyfikacja
Drużynowa    

Świadczenia dla uczestników
Komplet materiałów startowych. Na zakończenie imprezy będzie ognisko i kiełbasa oraz ciepły posiłek dla uczestników. Najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś dla najlepszych przewidziane są skromne nagrody.
Wszystkie zespoły będą uczestniczyć w zawodach strzeleckich po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy oraz po dokonaniu wpisu do książki strzelań.

Organizatorem imprezy jest Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward, Zajęcia zostały zorganizowane przy współpracy i wsparciu finansowym z Ministerstwa Obrony Narodowej, oraz pomocy Biblioteki Miejsko Powiatowej w Kwidzynie, Miasta Kwidzyn, Nadleśnictwa Kwidzyn, LOK Koła Kwidzyn, Ósmej Rangers z Bydgoszczy.

09 11 2015 zawody2

Poprzedni artykułNarodowa Loteria Paragonowa
Następny artykułJesienne spotkanie z wierszem przy świecach…