bieg przelaj

Termin kursu: jesień 2011 r.
Ilość godzin szkolenia: 200 (w tym 100 zajęcia praktyczne)
Koszt uczestnika: 130 zł (pozostała kwota będzie dofinansowana)

Świadczenia:
– udział w zajęciach studyjnych i terenowych
– materiały szkoleniowe
– literatura przedmiotu szkolenia
– świadectwo ukończenia kursu (po zdaniu egzaminu)
– legitymacja i identyfikator przewodnika (po zdaniu egzaminu)

Uwaga!
Dodatkowy koszt za przeprowadzenie egzaminu – 120 zł (Dz. U. Nr 15 rozdział 5 § 27 pkt.2)

Zgłoszenia kandydatów w swojej siedzibie przy ul. Warszawskiej 19 przyjmuje Odział PTTK. Biuro czynne we wtorki i piątki od 14.00 do 16.00 do 30 maja 2011 r.
Kontakt:Mariusz Wesołowski tel. 602 270 430.

Poprzedni artykułEuropejski Tydzień Walki o Równe Prawa i Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych 2011
Następny artykułXII Targi Staroci