moje miasto widok z drona

Burmistrz Kwidzyna zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych przy sporządzaniu dwóch planów miejscowych: Osiedle Piastowskie i Kwidzyn-Wschód.

Terminy konsultacji społecznych – OSIEDLE PIASTOWSKIE:

  • 19 października, godz. 12:00 – spacer badawczy (początek na parkingu przy kościele przy ul. Piastowskiej),
  • 18 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Terminy konsultacji społecznych – KWIDZYN-WSCHÓD:

  • 20 listopada, godz. 16:00 – spotkanie podsumowujące (Urząd Miejski).

Więcej: http://www.kwidzyn.pl/pl/plany-miejscowe-konsultacje/

Zapraszamy do korzystania z interaktywnej mapy na portalu Inspire-Hub pod adresem: http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/kwidzyn, za pomocą której można zgłaszać propozycje i uwagi jednocześnie wskazując teren, którego one dotyczą.