W grudniu 2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. zakończyło prace budowlane w ramach pierwszego i drugiego etapu wymiany sieci ciepłowniczej, doprowadzającej ciepło do budynków zlokalizowanych na osiedlu Hallera w Kwidzynie.
Zakres prac obejmował wymianę sieci ciepłowniczej od komory ciepłowniczej zlokalizowanej w pobliżu budynku przy ul. Toruńskiej 30 do ul. Willowej oraz budowę przyłączy ciepłowniczych doprowadzających ciepło do 24 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Połomskiego, Odrowskiego, Kamiennej, Miedzianej oraz Toruńskiej. W wyniku zakończenia prac budowlanych do użytkowania zostało oddanych niemal 2 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych z pogrubioną izolacją.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 962 891 zł. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.04 Redukcja emisji, który jest współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas na realizację tego projektu Spółka otrzymała już niemal 2 480 000 zł bezzwrotnej dotacji.
W 2021 r. będą prowadzone prace związane z realizacją etapu III projektu, który obejmie budowę sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Willowej oraz budowę przyłączy do 5 budynków przy ul. Hallera, Kołłątaja oraz Willowej. Planowane prace budowlane rozpoczną się w kwietniu, natomiast Spółka przewiduje, że zakończenie całego projektu nastąpi we wrześniu 2021 r. Przewidywany koszt robót w 2021 r. wynosi 1 151 123 zł, z czego ok. 952 000 zł będzie pokryte ze środków pozyskanych z dotacji UE.
Realizacja całego projektu pozwoli na redukcję strat ciepła na przesyle oraz poprawę jakości i niezawodności dostaw ciepła. To już kolejny projekt, który Spółka PEC Kwidzyn realizuje dzięki wsparciu z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, bowiem w roku 2019 Spółka zakończyła realizację projektu pt.: Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na trenie Kwidzyna.
Poprzedni artykułNarodowy Spis Powszechny – nabór rachmistrzów
Następny artykułKonkurs na zadania publiczne – SPORT.