Podwórko
fot. Archiwum UM

Szanowni mieszkańcy, właściciele lokali w kamienicach, budynkach wielorodzinnych na terenie Kwidzyna!

Burmistrz Miasta Kwidzyna wychodzi z inicjatywą dotyczącą sprzedaży terenów przyległych tym, którzy z nich faktycznie korzystają a nie są ich właścicielami. Nikt nie wie lepiej od samych mieszkańców jak realizować działania na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, a także jak wspólnie projektować najbliższą przestrzeń.

Nabycie przez wspólnotę mieszkaniową terenu przyległego na własność lub prawa użytkowania wieczystego daje wspólnocie możliwość pełnego dysponowania danym gruntem, gdyż staje się ona prawnym użytkownikiem tego terenu. To wtedy wspólnota, a nie nikt inny decyduje co, jak i kiedy chce zrobić na swoim podwórku. Możliwość decydowania o sposobie zagospodarowania tego terenu jest bardzo ważna, gdyż potrzeby wspólnot mieszkaniowych są zróżnicowane i w istocie rzeczy spersonalizowane.

Wobec powyższego wspólnoty, które są zainteresowane nabyciem przyległego terenu mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim, przy ul. Warszawskiej 19, w Zespole ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Aby wniosek o nabycie terenu przyległego został rozpatrzony pozytywnie należy spełnić następujące warunki:

– wspólnota musi podjąć jednomyślną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przyległej,

– posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której stoi budynek wspólnoty a także lokali znajdujących się w budynku.

Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny!
Następny artykułWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży