07 03 2017 warcaby1

14 marca 2017 roku w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie przy ulicy Słowiańskiej 17 odbędzie się XV Pomorski Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej.

Gra w warcaby jest jedną z form terapeutycznych w domach pomocy społecznej, która mobilizuje osoby niepełnosprawne i starsze do pracy nad swoją sprawnością intelektualną, dzięki czemu mogą pokonywać bariery natury zarówno psychicznej jak i fizycznej. Gra w warcaby wymaga wyobraźni oraz umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia co ma to ogromny wpływ na samoocenę zawodników.

Gra w warcaby jest jedną z najbardziej dostępnych form rekreacji mieszkańców domów pomocy społecznej. Dlatego też w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie postanowiono rozpropagować tę grę nie tylko jako rekreację ale i sport. Od wielu lat rozgrywane są zawody warcabowe na szczeblu wewnętrznym, w edycji wiosennej o Puchar Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w edycji jesiennej o Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Ponieważ gra ta cieszyła się szerokim zainteresowaniem wśród mieszkańców, postanowiono zorganizować zawody na szczeblu wojewódzkim . W styczniu 2003 r. zorganizowano I Wojewódzki Turniej Warcabowy Domów Pomocy Społecznej o Puchar Starosty Powiatu Kwidzyńskiego. I tak zaczęła się zabawa, która trwa już 15 lat.

Na początku w zawodach brało udział 30 zawodników z 9 domów pomocy społecznej województwa pomorskiego. Ale liczba ta z roku na rok była coraz wyższa. Zawodnicy przyjeżdżający do Kwidzyna to mistrzowie swoich domów pomocy wyłonieni podczas całorocznych wewnętrznych rozgrywek. W Kwidzynie natomiast walczą już o mistrzostwo domów pomocy województwa pomorskiego. Obecnie liczba zawodników wynosi 64 z 20 domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy.

Celem naszym jako organizatorów jest podnoszenie samooceny osób starszych i niepełnosprawnych oraz mobilizowanie ich do treningów wymagających wysiłku umysłowego. Ważnym aspektem zawodów jest również integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym. Chcemy zainteresować grą w warcaby jako jedną z form terapii coraz szersze grono podopiecznych domów pomocy społecznej województwa pomorskiego. Dodać należy, że zawodnicy ci muszą pokonać swoje słabości związane ze starszym wiekiem i chorobą a często ze swoją niepełnosprawnością. Dlatego też ogromne znaczenie ma dla nas organizowanie tego typu imprez, tym bardziej, że niosą one zawodnikom radość, możliwość rywalizacji i spełnienia się oraz poczucie własnej wartości. A dodatkowym miłym akcentem tej formy sportu jest coraz wyższy poziom gry naszych podopiecznych. Jednym słowem to profesjonaliści.

Jednym z zadań, jakie nam przyświecają jest promowanie miasta, gminy i powiatu kwidzyńskiego jako regionu pięknego krajobrazowo oraz przyjaznego turystycznie i w celu uprawiania sporu zarówno przez osoby sprawne jak i niepełnosprawne. Wspierają nas przy tym urzędy i instytucje miasta i powiatu, które są otwarte na organizowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych jak również pozarządowe organizacje kwidzyńskie, zajmujące się promowaniem naszego miasta i powiatu, przekazując dla zawodników foldery, mapy, książki i broszury o mieście i powiecie.

Mamy nadzieję, że udało się nam rozpropagować grę w warcaby wśród mieszkańców i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej całego województwa, a efektem tego jest zwiększająca się z roku na rok liczba zawodników.

Zawodnicy będą walczyć w kategorii indywidualnej o Puchar Starosty Powiatu Kwidzyńskiego oraz w kategorii drużynowej o Puchar Burmistrza Kwidzyna.

07 03 2017 warcaby2

Poprzedni artykułObsługa smartfona
Następny artykułWiosenna Gala Operetkowa