16 04 2013 festiwal

16 04 2013 festiwal2

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od przedszkola!

Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

Program festiwalu w Kwidzynie:

22 maja 2013 r. (środa)

Filmowe spotkanie z przygodą
Joanna Wysocka; PBWG, Kwidzyńskie Centrum Kultury
wykład i pokaz
ul. 11 Listopada 13, PBWG, Filia w Kwidzynie, KCK, s. aud., 8:00-–15:00

23 maja 2013 r. (czwartek)

Stoisko z eksperymentami
Alicja Tubaja, Agnieszka Rośleń; MZM, II LO w Kwidzynie
pokaz laboratoryjny
ul. Słoneczna 2, II LO, godz. 10:00-–15:00

Biologiczne spotkanie z naukowcem
Alicja Tubaja; MZM, II LO w Kwidzynie
wykład
ul. Słoneczna 2, II LO 10:00–-12:00
Wczeœniejsza rezerwacja: 693 70 17 16, ala.tubaja@poczta.fm

Papier czerpany (I)
Alicja Tubaja; MZM, II LO w Kwidzynie warsztaty
ul. Słoneczna 2, II LO, 10:00-–15:00

Z chemią i fizyką za pan brat
Ewelina Braun; MZM, II LO w Kwidzynie
laboratorium
ul. Słoneczna 2, II LO, 10:00-–15:00

Co kryje malborskie archiwum? (I)
mgr Justyna Górska; APE
wykład
ul. Katedralna 1, MZM, 10:00-–11:00

Odszukaj swoich przodków -– wprowadzenie do genealogii (II)
mgr Joanna Pustułka; APE
wykład
ul. Katedralna 1, MZM, 11:15-–12:00

Co kryje malborskie archiwum? (II)
Justyna Górska, Anna Gaca; MZM, APE
wykład i pokaz
ul. Katedralna 1, MZM, Sala Prepozyta, 10:00-–11:00

Odszukaj swoich przodków
Joanna Pustułka, Anna Gaca; MZM, APE
wykład i pokaz
ul. Katedralna 1, MZM, Sala Prepozyta, 11:15-–13:00

Pierwsza pomoc –symulacja wypadku samochodowego
Alicja Tubaja; MZM, II LO w Kwidzynie
warsztaty
ul. Słoneczna 2, II LO, 10:00-–15:00

Pokaz ratownictwa medycznego
Katarzyna Strzała Osuch; MZM, Powiœlańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
wykład i warsztaty
ul. 29 listopada, Powiœlańska Szkoła Wyższa, 10:00–-15:00

W kręgu rzemiosł dawnych –tkactwo (I)
MZM
pokaz i warsztaty
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00–-15:00
Wczeœniejsza rezerwacja: do 22 maja, 55 646 37 80, j.jezierska@zamek.malbork.pl

Nauka i edukacja naszą wspólną przyszłoœcią
Katarzyna Strzała-Osuch, Magdalena Łopacz; MZM, Powiœlańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
wykład
ul. Katedralna 2, Kwidzyńskie Centrum Kultury, s. teatru, 10:00–-11:30

 

24 maja 2013 r. (piątek)

Herbarium – rzecz o zielniku i zielnikoznawstwie
Adam Juźwiak; MZM
pokaz i warsztaty
ul. Katedralna 1, MZM, s. myœśliwska, 13:00-–14:30, 11:30-–12:30, 10:00-–11:00
Wczeœniejsza rezerwacja: do 23 maja, 55 646 37 95, a.juzwiak@zamek.malbork.pl

Biologia od kuchni
Alicja Tubaja, Agnieszka Roœśleń; MZM, II LO w Kwidzynie
pokaz laboratoryjny
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00–-15:00

Papier czerpany (II)
Alicja Tubaja; MZM, II LO w Kwidzynie
warsztaty
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00-–15:00

KuŸźnia badaczy natury eksperymentalne spotkania z przyrodą
Janusz Kowalak, Anna Andrzejewska; MZM, Stowarzyszenie EKO-Inicjatywa
pokaz laboratoryjny
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00-–15:00
Wczeœniejsza rezerwacja: do 23 maja, jkowalak@ekokwidzyn.pl, aandrzejewska@ekokwidzyn.pl

W kręgu rzemiosł dawnych –tkactwo (II)
Joanna Jezierska; MZM
warsztaty
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00–-15:00
Wczeœniejsza rezerwacja: do 22 maja, 55 646 37 80, j.jezierska@zamek.malbork.pl

Co kryje malborskie archiwum? (II)
Justyna Górska, Anna Gaca; MZM, APE
prezentacja multimedialna
ul. Katedralna 1, MZM, Sala Prepozyta, 10:00–-11:00

Odszukaj swoich przodków -– wprowadzenie do genealogii (II)
Joanna Pustułka, Anna Gaca; MZM, APE
prezentacja multimedialna
ul. Katedralna 1, MZM, Sala Prepozyta, 11:30–-12:30

ŚŒredniowieczny ubiór – moda czy obowiązek
Małgorzata Grupa; UMK, Kwidzyńskie Centrum Kultury
wykład i pokaz
ul. Katedralna 1, MZM, 17:00-–19:00

Młodzieżowa EKO-Inicjatywa jako przykład edukacji pozaformalnej i budowanie postaw prospołeczno-ekologicznych
Anna Andrzejewska, Janusz Kowalak; MZM,
Stowarzyszenie EKO-Inicjatywa
prezentacja multimedialna
ul. Katedralna 1, MZM, dziedz. zamkowy, 10:00–-15:00

Abraham –dojrzały ojciec czy dzieciobójca?
Tomasz Bogdanowicz; MZM
wykład
ul. Katedralna 1, MZM, Sala Prepozyta, 13:00-–14:00, 15:00-–16:00

25 maja 2013 r. (sobota)

Drugie życie staroci – targi staroci
Justyna Liguz; MZM, Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
pokaz
ul. Piłsudskiego, 10:00–-16:00

Poprzedni artykułDzień Dziecka w kinie
Następny artykułXIV Targi Staroci