rewitalizacja thumb

Dwie Wspólnoty Mieszkaniowe mieszczące się przy ulicach Zamkowa Góra 8 oraz Górna 1 w Kwidzynie zakończyły remonty elewacji oraz dachu. Oba budynki wypiękniały przy współudziale środków pozyskanych przez Miasto w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie.

Koszt remontu budynku wielorodzinnego przy ulicy Górnej 1 wyniósł nieco ponad 161 tys. zł, z tego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wyniosło 84 tys. zł. W ramach zadania Wspólnota wykonała w głównej mierze remont elewacji oraz części wspólnych wewnątrz obiektu.

Z kolei zadanie związane z remontem budynku przy ul. Zamkowa Góra 8 kosztowało ponad 360 tys. zł, z tego dofinansowanie unijne wyniosło 102 tys. zł. Za całą kwotę Wspólnota wykonała remont elewacji oraz dachu.

Obie Wspólnoty Mieszkaniowe są partnerami projektu rewitalizacyjnego. Łącznie udział w nim bierze pięć wspólnot z obszaru Starego Miasta w Kwidzynie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków unijnych na remonty części wspólnych jaką otrzymają to 102 tys. zł. Trzy pozostałe Wspólnoty są obecnie na etapie przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy.

Liderem projektu jest Miasto Kwidzyn.

Projekt „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

02 04 2019 rewitalizacja1

02 04 2019 rewitalizacja2

02 04 2019 rewitalizacja3

02 04 2019 rewitalizacja4

02 04 2019 rewitalizacja5

02 04 2019 rewitalizacja6

02 04 2019 rewitalizacja7

02 04 2019 rewitalizacja8

02 04 2019 rewitalizacja9

02 04 2019 rewitalizacja10

02 04 2019 rewitalizacja11

rewitalizacja

Poprzedni artykułWieczór Bluesa i Britfolku
Następny artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koszykowej