24 02 2014 pit1

Biblioteka Miejsko – Powiatowa w Kwidzynie bierze udział w akcji SZYBKI PIT.

Każdy mieszkaniec miasta, który nie ma komputera lub nie ma dostępu do Internetu może wypełnić deklarację podatkową elektronicznie w czytelni dla dorosłych biblioteki [ul.Piłsudskiego 21]. Stanowisko komputerowe z drukarką zostało przygotowane przez pracownika kwidzyńskiego Urzędu Skarbowego, pracownik biblioteki został też przeszkolony celem udzielania pomocy doradczej, jeśli taka będzie potrzebna.

Do wysłania deklaracji podatkowych należy: przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji: PESEL, NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, łatwość wypełnienia, bezpieczeństwo przesyłanych danych, gwarancja poprawności składanej deklaracji, szybszy zwrot nadpłaty, ochrona środowiska. Zapraszamy.

24 02 2014 pit2