Kwidzyńskie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty tworzenia drzewa genealogicznego. Przeznaczone są dla osób rozpoczynających przygodę z genealogią oraz zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i wykorzystaniem możliwości poszukiwań online i w archiwach.

Odbędą się dwa spotkania: 15 i 22 kwietnia 2023 r. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną, poznają źródła genealogii rodzinnej i nauczą się z nich korzystać. Na kolejnych, każdy z nich stworzy własne drzewo genealogiczne.

Informacje i zapisy: Pracownia Regionalna KCK 55-261-14-60.
Wstęp: 65 zł, liczba miejsc ograniczona.
Czas trwania: 10 godzin, podzielone na dwa dni. Zasadnicza część wprowadzająca (teoretyczna i dyskusyjna) ok. 5 godz., druga część praktyczna – warsztaty.

Blok teoretyczny:
1. Źródła genealogii rodzinnej (księgi metrykalne, rejestr stanu cywilnego, spisy ludności i księgi meldunkowe, rejestry cmentarne itd.).
2. Umiejętność poruszania się po internetowych bazach genealogicznych i archiwalnych.
3. Zasady selekcjonowania dokumentów oraz krytycznego podejścia do przekazów rodzinnych i innych faktów.
4. Możliwości poszukiwań w archiwach państwowych, diecezjalnych, parafiach.
5. Luki źródłowe i problemy występujące podczas poszukiwań.
6. Wymiana informacji.

Blok praktyczny:
1. Posługiwanie się programem do tworzenia drzewa genealogicznego i uzupełniania danych.
2. Poszukiwania konkretnych przodków w oparciu o dostępne zasoby internetowe (genealogiczne bazy danych).
3. Jak efektywnie gromadzić dane do genealogii przodków.

Materiały dydaktyczne:
Uczestnicy otrzymają skrypt z charakterystyką omawianych zagadnień, darmowy program do budowania drzewa genealogicznego oraz prezentację w PDF stworzoną na potrzeby warsztatów.

Prowadzący:
Arkadiusz Wełniak, dr nauk humanistycznych, dyplomowany archiwista, były kustosz w AP, od 13 lat aktywny zawodowo w branży genealogicznej i dokumentacyjnej, pracujący dla podmiotów i instytucji krajowych i zagranicznych. Członek i prelegent towarzystw genealogicznych w Niemczech i w Polsce.