Oficjalny Portal Miasta Kwidzyna

Logo Unii Europejskiej

Mistrzostwa Kwidzyna w boules

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na XXII Indywidualne Mistrzostwa Kwidzyna w boules.

 • Kiedy: Niedziela 3 października 2021 r. (niedziela) godz. 11:00
 • Gdzie: Stadion miejski w Kwidzynie, ul. Sportowa 6 (bieżnia).
 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu, w godz. 10:30 – 10:55
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 16 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju (na druku kcsir)
 • Opłata startowa – 5 zł od jednej osoby

System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń

Przewiduje się 5-6 rund systemem szwajcarskim (buholtz).

Czas na jedną rundę – 25 minut + rzut „świnką” (przy remisie)

Za zajęcie miejsc I – IV statuetki.

Przepisy gry można otrzymać w KCSiR

Zapraszamy !!!

www.kcsir.pl

Regulamin XXII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW KWIDZYNA W BOULES O PUCHAR KCSIR

 1. ORGANIZATOR:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji www.kcsir.pl

 1. CEL IMPREZY :
 • Popularyzacja gry w boules,
 • Zapewnienie czynnego wypoczynku,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników.
 1. TERMIN I MIEJSCE :
 • 3.10.2021 (niedziela) godz. 11:00, Stadion KCSiR w Kwidzynie przy ul. Sportowej 6 (bieżnia)
 •  Zgłoszenia: 10:30 – 10:55
 1. UCZESTNICTWO :
 • W turnieju mogą startować osoby, które zgłosiły się do turnieju o wyznaczonej godzinie i opłaciły opłatę startową w wysokości 5 zł. od jednej osoby.
 • Osoby niepełnoletnie powyżej 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA :

Turniej zostanie przeprowadzony w kategorii OPEN wg. przepisów gry w boules.

System rozgrywek ustalony zostanie na miejscu i uzależniony jest od ilości zgłoszeń, ale przewiduje się SYSTEM SZWAJCARSKI (Buholtz) – 5-6 rund  (po 25 minut + ewentualnie dodatkowy rzut „świnka” przy remisie).

 1. NAGRODY :

Za zajęcie miejsc I – IV  pamiątkowe statuetki i koszulki.

 1. SPRAWY KOŃCOWE :
 • Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z uczestnikami przed rozpoczęciem turnieju,
 • Osoby zgłaszające się do turnieju zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem zawodów, a zgłaszając swój udział do turnieju oświadczają, że są zdrowi, zdolni do udziału w zawodach i startują na własną odpowiedzialność,
 • Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora zawodów,
 • Wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki wraz z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów podczas imprezy do celów marketingowych,
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  uczestnikom zawodów,
 • Uczestnicy w zawodach startują na własną  odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń,
 • Wszelkich informacji udziela Marek Sroka tel.(55) 279-38-66, k.509-39-39-79
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako zawodnika w Indywidualnych Mistrzostwach Kwidzyna 2021 w boule la molle. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o administratorze danych i jego siedzibie, przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, prawie do wniesienia skargi na działania administratora, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne a one same nie będą podlegały przetwarzaniu automatycznemu. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
 • We  wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym  regulaminie decyduje organizator turnieju.

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

paź 03 2021
Zakończone!

Czas

11:00 - 15:00

Koszt

5,00PLN

Lokalizacja

Stadion Miejski
Sportowa 6, Kwidzyn

Organizator

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
Telefon
(55) 279 38 66
Email
kcsir@kcsir.pl
Strona WWW
http://www.kcsir.pl/