Foto: Aleksander Łubiński / UM w Kwidzynie

Kolejny etap zmian w przedszkolach niepublicznych mamy już za sobą. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, przeprowadzono nabór podmiotów na dzierżawę obiektów miejskich, w których do tej pory funkcjonowały przedszkola niepubliczne i nadal.

Do Urzędu Miejskiego w Kwidzynie wpłynęło 16 ofert wynajmu budynków, będących własnością miasta dla celu prowadzenia działalności przedszkolnej i szkolnej. Złożyło je sześć osób fizycznych i sześć osób prawnych. Oferty złożone przez osoby fizyczne nie spełniały wymogów zawartych w art. 37 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rozpatrywano oferty następujących organizacji:

  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Delta” w Sadlinkach,
  • Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Kwidzynie,
  • Stowarzyszenie Akademia Edukacji, Wychowania i Sportu „Selekt” w Kwidzynie,
  • Fundacja „Smyk” w Kwidzynie,
  • Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku,
  • Fundacja Sapere Aude w Okrągłej Łące.

22 marca 2021 roku Burmistrz Kwidzyna wybrał  organizacje, z którymi podpisana zostanie umowa na wynajem nieruchomości miejskich dla celów prowadzenia działalności oświatowej:

  1. Fundację Sapere Aude, tj. fundację, która w tej chwili prowadzi niepubliczne przedszkole specjalne „Kolorowe” – umowa na obiekt przy ul. Malborskiej 85 dla prowadzenia przedszkola niepublicznego;
  2. Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe, które prowadziło do roku 2005 przedszkola: Ekologiczne, Jedyneczkę, Promyk i Nr 3, zaś do roku 2007 Przedszkole Nr 2, a dziś prowadzi Kwidzyńskie Szkoły Społeczne (Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie) – umowa na obiekt: Chopina 4 dla prowadzenia działalności szkolnej; oraz umowa na obiekty: Kasprowicza 20F, Piłsudskiego 28, Kazimierza Wielkiego 2, Braterstwa Narodów 65 i Mickiewicza 19A dla prowadzenia działalności przedszkolnej.

Jeszcze w marcu nowe podmioty, które będą prowadziły działalność przedszkolną przeprowadzą otwarty nabór kadry pracowników do nowych przedszkoli. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli zainteresowani zatrudnieniem pracownicy obecnych przedszkoli. W nowych przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe rodzice będą mogli skorzystać z oferty za 1 zł, jak i z oferty za czesne. Stowarzyszenie, zgodnie z umowa z miastem, nie podniesie czesnego powyżej 150 zł.

Nowe przedszkola publiczne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, które pojawiły się w trakcie dyskusji wokół przedszkoli niepublicznych, burmistrz 22 marca podjął decyzję o przesłaniu do Rady Miejskiej projektów uchwał, dotyczące utworzenia dwóch przedszkoli publicznych (ul. Kochanowskiego i Willowa), dla których organem prowadzącym będzie Miasto Kwidzyn. Rada Miejska przyjęła uchwały większością głosów.

Do tej pory w Kwidzynie funkcjonowało 1 przedszkole publiczne – Przedszkole Integracyjne i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kwidzynie. Te placówki oferowały łącznie 233 miejsc. Ponadto z przedszkola za 1 zł w przedszkolach niepublicznych korzystało 181 dzieci. Łącznie z usług publicznych korzystało 414 dzieci, z populacji ponad 1400 dzieci.

Po utworzeniu dwóch dodatkowych przedszkoli miejskich miasto będzie mogło zapewnić prawie 700 miejsc w przedszkolach publicznych, co stanowi nieco ponad 43 % całej populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Korzyści będą wymierne dla mieszkańców – miasto bierze pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tych placówek, rodzice odczują to w swoich kieszeniach – niższe wydatki na opiekę. Przedszkola miejskie będą bezpłatne przez 5 godzin dziennie, a za każdą następną godzinę rodzice będą płacić 1 zł, z gwarancją dodatkowych i atrakcyjnych zajęć dodatkowych. Ponadto grupy przedszkolne nie będą mogły liczyć więcej niż 25 dzieci.

Nauczyciele w nowych przedszkolach miejskich zyskają stabilizację zatrudnienia i większą możliwość zaplanowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Wystarczy wspomnieć tylko, że wiązało się to będzie z pracą w mniejszym wymiarze czasu pracy – nie 40 godzin jak z kodeksu pracy, a 22 godziny w tygodniu, w grupach 6 latków i 25 godzin w tygodniu w grupach 3, 4 i 5 latków. Dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego, wyższe wynagrodzenie. I wiele innych korzyści związanych z Karta Nauczyciela.

Na przełomie kwietnia i maja zostaną ogłoszone konkursy na dyrektorów tych placówek oraz nabór pracowników do przedszkoli. Miasto gwarantuje zatrudnienie pracownikom przedszkoli, które dotychczas wynajmowały pomieszczenia stanowiące własność miasta, jeśli tylko taka będzie ich wola – aby pracować w placówce publicznej i rekrutacji dzieci do nowych przedszkoli publicznych. Wszystko to stanie się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Poprzedni artykułStrażacy roznoszą maseczki
Następny artykułOzdoby świąteczne do nabycia w kwidzyńskim WTZ