flaga pl

Zgłoszenia należy dokonywać na karcie zgłoszenia, której wzór udostępnia się nieodpłatnie w  pok. 112 Urzędu Miejskiego w Kwidzynie
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach www.ms.gov.pl.