W Biurze Obsługi Ludności Zakładu do spraw Infrastruktury Miejskiej, (budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie), można składać wnioski  o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie wynosi 40 zł za osobę dziennie. Uprawnionym do składania wniosków są przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe na terenie Miasta Kwidzyna, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Co ważne wnioskodawcy nie przysługuje ww. świadczenie w przypadku w którym otrzymał on dodatkowe wynagrodzenia, np. za wynajem.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia. Wypłata świadczenia będzie zależała od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu. Świadczenie nie będzie również wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

wzór wniosku zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli UKRAINY

Poprzedni artykułNabór do klas sportowych w SP 6
Następny artykułŚwięto tańca w Kwidzynie