19 04 2016 wielkimistrz5

W ubiegły piątek w Kwidzynie gościł ponownie dr Bruno Platter, duchowny rzymskokatolicki, doktor prawa kanonicznego, wielki mistrz, opat zakonu krzyżackiego. To już trzecia jego wizyta w naszym mieście. Po raz pierwszy wielki mistrz brał udział w uroczystości odsłonięcia krypty wielkich mistrzów, podczas której odbyła się msza św., koncelebrowana w języku polskim i niemieckim przez biskupa elbląskiego Jana Styrnę i właśnie Bruno Plattera.
Po raz drugi wielki mistrz wizytował Kwidzyn nieoficjalnie w sierpniu 2013 roku.
W ubiegły piątek gościa z Wiednia podejmował burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak. Obecny przyjazd Bruno Plattera jest związany z uroczystym zakończeniem i podsumowaniem prac konserwatorskich w Malborku, podczas których między innymi dokonano odbudowy wnętrza kościoła zamkowego, odrestaurowano kaplicę św. Anny, a także zrekonstruowano figurę Madonny z Dzieciątkiem na zewnętrznej elewacji kościoła.
Podczas krótkiego pobytu Bruno Platter odwiedził Muzeum w Kwidzynie – Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, Katedrę kwidzyńską, a także Kryptę Wielkich Mistrzów. W celi błogosławionej Doroty mistrz Bruno Platter pomodlił się oraz odprawił krótką mszę świętą.

Bruno Platter jest 70. Wielkim Mistrzem Zakonu Szpitala Najświętszej Panny Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie czyli Zakonu Krzyżackiego. Pełni tę funkcję nieprzerwanie od roku 2000. Obecnie siedzibą zakonu krzyżackiego jest Wiedeń, do którego zakon przeniesiony został w początku XIX wieku. Wtedy też zakon rycerski przekształcony został w zakon szpitalny (zgodnie z ideą jego założycieli z końca XII wieku). Pierwszym wielkim mistrzem, który jako pierwszy zwierzchnik zakonu od 1457 r. przybył oficjalnie do Malborka był Arnold Othmar Wieland, który funkcję mistrza sprawował w latach 1988 – 2000. Jego wizyta miała miejsce w 1993 roku. Bruno Platter, jako kolejny mistrz i opat zakonu krzyżackiego w Polsce gościł już kilkukrotnie.

19 04 2016 wielkimistrz1
19 04 2016 wielkimistrz2
19 04 2016 wielkimistrz3
19 04 2016 wielkimistrz4

Poprzedni artykułXIV Wielkanocne Zawody Balonowe
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Kwidzynie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm.)