17 02 2015 scena
Szanowni Państwo,

zaczął się nowy rok, a wraz z nim nowe propozycje edukacyjno-kulturalne. Zapraszamy Państwa w raz z dziećmi na warsztaty organizowane przez Scenę Lalkową im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie. Już w najbliższy piątek odbędą się zajęcia pantomimiczne.


TEATR BEZ SŁÓW

Zadaniem warsztatów jest poznanie przez dzieci  i ich rodziców powstania sztuki bez słów, twórczych działań polegających na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i poznaniu własnych możliwości. Pokazanie sztuki pantomimicznej jako tej, która uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie.
Celem spotkań jest wzbudzenie  chęci twórczej pracy z rodzicem w kręgu sztuki pantomimicznej. Rozbudzanie wrażliwości na piękno, które zaczerpnięte zostaje ze sztuki. Pantomima pozwala wyzwolić dzieci z kompleksów swojej postury, a także swoistego zamknięcia się przed światem zewnętrznym. Ponadto ma uzdrowić sprawność ciała i dać możliwość prawidłowej pracy nad nim, a także zbliżyć się w relacjach rodzic–dziecko. Warsztaty kierowane do dzieci w wieku 6-9 lat i ich rodziców.

Prowadzący: Tomasz Madej 

Zawodowy aktor mim, Teatr Henryka Tomaszewskiego. Twórca (dyrektor )Teatru Pantomimy Pantom, założyciel i menadżer Art Show Grupy. Zajmuje się w niej m.in. promocją działań, kontaktami międzynarodowymi, zarządzaniem.
Współorganizator/uczestnik wielu międzynarodowych oraz ogólnopolskich festiwali m.in. Water Festival Dubai, Globale Village (oba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), Malta Festival, Festiwal Teatru Otwartego Świdnica, Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn.
Spektakle: Robinson Crusoe, Leczenie głupoty, Wielkie Żarcie, Koci Parlament, Prometeusz, i wiele innych. Wieloletnia praca w Teatrze Pantomimy TOK Wrocław, współpraca Teatr Dar Bydgoszcz, Scena Lalkowa Kwidzyn.

 

Kolejną propozycją są niecodzienne warsztaty muzyczne.

KLASYKA DLA SMYKA

Zajęcia dla dzieci i ich rodziców wykorzystujące elementy metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss oraz pedagogiki zabawy. Celem zajęć jest stworzenie sytuacji doświadczenia i przeżywania muzyki oraz rozbudzenie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenia wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz radość czerpana ze wspólnie spędzonego czasu w relacji rodzic-dziecko.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss pozwala dzieciom na uczestnictwo w utworze muzycznym, a co za tym idzie radosny i zrozumiały odbiór dzieła. Dzięki tej metodzie wykształca się u dzieci wyobraźnia dźwiękowa. Uczestnicy mają możliwość wspólnego tworzenia poprzez granie, śpiewanie, taniec i łączenie ich z elementami dramy, pantomimy oraz różnego rodzaju form plastycznych. W ten sposób pozwala się na niewerbalne odkrycie cech utworu. Metoda ta pozwala na rozwijanie aktywności twórczej i własnej dziecka nawet jeśli mają małe doświadczenia muzyczne. Zajęcia kierowane są dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami. 

Prowadząca: Anna Madej 

Wykształcenie wyższe zawodowe: kierunek Kulturoznawstwo, specjalność: animacja kultury. Kurs AUP „Edukacja kulturalna poprzez teatr”.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego (w tym autorskie programy edukacji muzyki klasycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym). W ramach zadania specjalistka ds. kontaktów z przedszkolami i szkołami.
Nagroda Burmistrza Miasta Kwidzyna w dziedzinie kultury, wielokrotna laureatka ogólnopolskich konkursów recytatorskich, wieloletnia aktorka Stowarzyszenia teatralnego Scena 2 oraz Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego.

 

TEATR BEZ SŁÓW

20.02.2015 godz. 17:00
Czarna Sala, ul. Słowiańska 13
82-500 Kwidzyn
Bilety w cenie 10 zł

KLASYKA DLA SMYKA

21.02.2015 godz. 11:00
Czarna Sala, ul. Słowiańska 13
82-500 Kwidzyn
Bilety w cenie 10 zł

Obowiązkowa rezerwacja miejsc. Rezerwacje: 695 528 087.

Serdecznie zapraszamy!