bieg przelaj

 

Regulamin VII UNIJNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU ULICZNEGO ORAZ V BIEGU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. ORGANIZATOR
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”
– współorganizator:  Urząd Miasta Kwidzyn

II. TERMIN I MIEJSCE
Kwidzyn 25.04.2010 r. (niedziela) godz. 12.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Słowiańska 17.

III. ZGŁOSZENIA
Na adres KKL „Rodło” 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 6,
tel./fax (055 261 81 88, 055 279 99 83) e-mail: lekkoatletykarodlo@wp.pl do dnia 21.04.2010 r.(środa) lub w dniu zawodów w biurze biegu ZSP nr 1, ul. Słowiańska od 9.30 do 11.00.

Obowiązują numery startowe w małym i dużym biegu unijnym.

Uczniowie szkół oraz inni startujący w biegach unijnych, którzy nie posiadają numerów startowych organizator zapewni im swoje, dodatkowo obowiązują kartki startowe.
W pozostałych biegach oraz w biegu osób niepełnosprawnych obowiązują kartki startowe (własne lub do pobrania w biurze zawodów).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie aktualnej karty zdrowia za co odpowiadają zgłaszające kluby. Za przydatność do biegu pozostałych uczestników odpowiadają zgłaszające szkoły oraz osoby prawne.

V. DYSTANSE
Dzieci klas I – II     2001 – 2002
dziewczęta – 400 m, chłopcy – 400 m

Dzieci klas III – IV 1999 – 2000
dziewczęta – 700 m, chłopcy – 700 m

Dzieci starsze  rocznik 1997 – 1998
dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1000 m

Młodzicy rocznik 1995 – 1996
dziewczęta – 1000 m, chłopcy – 1400 m

Bieg dla osób niepełnosprawnych
+ wózki inwalidzkie     K+M     400 m

Mały Bieg Unijny  Juniorzy mł. 1993 – 1994 K+M  2000 m
Duży Bieg Unijny  Juniorzy  1991 – 1992 K+M OPEN  3000 m

W związku z organizacją w Kwidzynie w maju Biegu Papiernika na 10 km. wyjątkowo w tym roku nie odbędzie się bieg seniorów i old-boy.

VI. NAGRODY

MAŁY BIEG UNIJNY
Juniorzy 1991-1992
MIEJSCA
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 250 zł
IV miejsce – 200 zł
V miejsce – 150 zł
VI miejsce – 100 zł

Juniorzy młodsi  1993-1994
MIEJSCA
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 250 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 100 zł
VI miejsce – 100 zł

W pozostałych rocznikach tj. dzieci młodszych, starszych oraz młodzików za miejsca I-III  medale oraz za miejsca I-VI organizator zapewnia wartościowe nagrody rzeczowe.

Dla osób niepełnosprawnych medale i nagrody rzeczowe za miejsca I-III .

Ponadto organizator planuje rozlosować jako nagrody główne rowery górskie wśród uczniów szkół podstawowych, którzy ukończą bieg (ilość rowerów do rozlosowania uzależniona będzie od ilości pozyskanych środków finansowych).
Szkoły z terenu powiatu kwidzyńskiego, które wystawią największą liczbę uczestników otrzymują pamiątkowe puchary.

Każdy uczestnik biegu ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
Do ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązane są zgłaszające kluby, szkoły. Indywidualne zgłoszenia osób niepełnoletnich o przydatności do biegu odpowiadają osoby prawne (rodzice, opiekunowie).
* Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
* Koszt organizacji pokrywa organizator.
* Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują bezpłatnie gorący posiłek i napój.

ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY
11.15     Występ artystyczny
12.00     Otwarcie
12.10     bieg dziewcząt kl. I – II 400 m
12.20     bieg chłopców kl. I – II 400 m
12.30     bieg dziewcząt kl. III – IV 700 m
12.45     bieg chłopców  kl. III – IV 700 m
13.00     bieg dziewcząt kl. V – VI 700 m
13.15     bieg chłopców kl. V – VI 700 m
13.30     bieg młodziczek dziewcząt 1000 m
13.40     bieg młodzików chłopców 1400 m
13.50     bieg dla osób niepełnosprawnych K + M + wózki 400 m
14.00     mały bieg unijny juniorów mł. K + M 2000 m
14.15     mały bieg unijny juniorów K + M 3000 m

Poprzedni artykułWspólnie oddajmy hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Następny artykułBudowa mostu – przetarg