dkf

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, oraz realizatorzy projektu na obszarze subregionu nadwiślańskiego: Gmina Ryjewo, Miasto Kwidzyn, Miasto i Gmina Dzierzgoń, Miasto i Gmina Gniew, Miasto Tczew, Powiat Kwidzyński zapraszają na Szóste z cyklu Laboratoriów Animacji Społecznej. Poświecone będzie dyskusji nad procesem partycypacji w politykach publicznych na tle projektowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku oraz tworzeniu projektu standardu Samorządu Zaangażowanego Społecznie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

– animatorów partycypacji publicznej,

– członków gminnych i powiatowych grup roboczych ds. polityk publicznych,

– członków gminnych zespołów zadaniowych ds. partycypacji społecznej,

– przedstawicieli urzędów gmin i powiatów,

– radnych,

– liderów lokalnych,

– przedstawicieli organizacji społecznych, grup nieformalnych,

– przedstawicieli środowisk młodzieżowych i seniorskich,

– przedstawicieli mediów,

– przedsiębiorców,

– mieszkańców zainteresowanych sprawami rozwoju swoich gmin i powiatów,

z obszaru subregionu nadwiślańskiego, powiaty: kwidzyński, sztumski i tczewski.

Termin: 27.01.2012, godz.: 11.00-15.00

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Szadowo Młyn, Szadowo 1

Poprzedni artykułUroczystość odsłonięcia pamiątkowej kuli i nadania imienia nowemu skwerowi przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej
Następny artykułDobranocki teatralne – „Szelmostwa lisa Witalisa”