12 06 2013 smieci

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych przypadający na dzień 11 listopada odbędzie się w dniu 9 listopada.