pec

Drugi etap dotyczy likwidacji czterech węzłów grupowych przy ul. Reymonta, Krańcowej, Wschodniej oraz Wspólnej i budowy wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi dla każdego z budynku, który dotychczas był zasilany z wymienionych węzłów grupowych. Etap drugi obejmuje zatem budynki wielorodzinne zlokalizowane m.in. przy ul. Reymonta, Broniewskiego, Baczyńskiego, Krańcowej, Wschodniej, Wspólnej. Podpisana umowa zgodnie z projektem przewiduje budowę: 3805 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej oraz 66 szt. węzłów cieplnych za kwotę 9 780 909 zł.

Pierwszy etap projektu pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” obejmował likwidację węzła grupowego przy ulicy Korczaka i zmianę sposobu zasilania w ciepło obiektów korzystających z tego węzła, tj. budynków zlokalizowanych przy ulicy Gębika, Korczaka, Kasprowicza, Polnej, Żeromskiego. Prace budowlane dotyczące tego zadania zostały zakończone 30.10.2018 r. i obejmowały wybudowanie 2963 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz budowę 61 węzłów cieplnych. Realizacja pierwszego etapu pochłonęła ok. 6 km rur preizolowanych z pogrubioną izolacją, w celu zapewnienia maksymalnej redukcji strat ciepła na przesyle. Pierwszy etap projektu kosztował 6 652 824 zł, z czego 4 261 885 zł to środki z dofinansowania UE.

Realizacja całego projektu pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w przesyle ciepła, zmniejszenia oddziaływania energetyki cieplej na środowisko, a także przyczyni się do redukcji ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody, co wpłynie na zmniejszenie kosztów podgrzania ciepłej wody.

PEC Kwidzyn korzystając ze sposobności z góry przeprasza za utrudnienia i niedogodności związane z realizacją zaplanowanych prac budowlanych i prosi mieszkańców o wyrozumiałość. PEC Kwidzyn ze swojej strony deklaruje prowadzić prace w sposób sprawny i zorganizowany tak aby utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji projektu trwały możliwie najkrócej.

18 12 2018 pec1

18 12 2018 pec2

Poprzedni artykułWiedeńska Gala Noworoczna
Następny artykułPierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-garażowym przy ul. Plantowej