teatr

XVII KWIDZYŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE „TEATRALIA”
10-15 GRUDNIA 2007

Sale Kwidzyńskiego Centrum Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkie amatorskie zespoły teatralne z powiatu kwidzyńskiego uprawiające różne formy teatralne do wzięcia udziału w naszym corocznym spotkaniu.

20071022 resized 400x300 100 8814

CELEM SPOTKAŃ JEST:
– rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
– kultywowanie i popularyzacja kultury polskiej i światowej,
– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,
– popularyzacja dorobku zespołów w środowisku pozaszkolnym,
– wzbogacenie kultury środowiska,
– wykazanie osiągnięć pracy nauczycieli i instruktorów,
– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
– wychowanie do uczestnictwa w kulturze.

20071022 resized 400x300 100 8817

REGULAMIN
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np. inscenizacja tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki, widowiska słowno-muzyczne (w różnorodnej konwencji  na przykład folklorystycznej, historycznej) różne formy kabaretu szkolnego, teatry lalkowe, teatry muzyki, ruchu, pantomimy, itp.
2. „TEATRALIA” będą odbywały się w czterech kategoriach:
zespołów przedszkolnych,
zespołów szkół podstawowych,
zespołów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zespołów dorosłych.
3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły zrzeszone w innych instytucjach: państwowych, prywatnych, społecznych.
4. Impreza nie ma charakteru konkursu, wszystkie zespoły występujące otrzymują nagrody.
5. Podczas „TEATRALII” organizatorzy przewidują niespodzianki dla zespołów.
6. Podczas trwania spotkań odbędą się zajęcia warsztatowe oraz spotkania podsumowujące występy zespołów.
7. W spotkaniach nie mogą brać udziału programy prezentowane przez zespoły w poprzednich edycjach „TEATRALII”.
8. „TEATRALIA” są jedynym przeglądem w zakresie teatru organizowanym w mieście.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania programów w imprezach miejskich.

20071022 resized 400x300 100 8813

„TEATRALIA” ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:

10-13 grudnia 2007
– grupy podstawowe, gimnazjalne,
– ponadgimnazjalne, zespoły dorosłe

14-15 grudnia 2007
– grupy przedszkolne,

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 26 listopada 2007r.
na adres:
Kwidzyńskie Centrum Kultury
ul. 11 Listopada 13
82-500 Kwidzyn
(Teatr „Scena 2″)
Karta zgłoszenia do pobrania – www.kck.ckj.edu.pl

Kontakt: tel/fax (055) 279 34 24; 279 20 08
e-mail: kck@ckj.edu.pl

20071022 resized 400x300 Obraz116 1

 

Poprzedni artykułWybory parlamentarne 2007 r.
Następny artykułDyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” – program na listopad