robotnik dociepla dom styropianem

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowego okresu programowania na lata 2021-2027. Nowy Program „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Wsparcie unijne w nowej perspektywie skupi się przede wszystkim na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy i włączeniu społecznym. Gminy wchodzące w skład MOF Kwidzyna tj. Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Gmina Sadlinki i Gmina Gardeja otrzymają środki finansowe na realizację przedsięwzięć w obszarze poprawy efektywności energetycznej. Wspierane będą kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym dostosowanie budynków do wymogów dla budynków zero- i plus- energetycznych w:

  • Wielorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  • Wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach spółek komunalnych i jednostek budżetowych, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne,
  • Budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków należących do administracji rządowej i podległych jej organów i jednostek organizacyjnych.

Zakres objęty dofinansowaniem:

  • Kompleksowa termomodernizacja budynków (docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego),
  • Rozwój systemów zarządzania energią,
  • Rozwój oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej,
  • Wymiana indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe (kotły lub piece) na źródła niskoemisyjne, przede wszystkim na OZE, a także na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W uzasadnionych przypadkach uzupełniająco mogą zostać zastosowane rozwiązania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu, w szczególności zielone dachy oraz zielone ściany, a także systemy zarządzania wodą w budynkach. Wymiana źródeł ciepła na gazowe, wymiana oświetlenia wewnętrznego, rozwój systemów zarządzania energią będą możliwe z jednoczesnym przeprowadzaniem kompleksowej termomodernizacji budynku, wyjątkiem są budynki wcześniej poddane termomodernizacji. Dofinansowanie do przedsięwzięć termomodernizacyjnych może wynieść do 85%, pozostałe 15% to wkład własny właścicieli budynków. Zakres rzeczowy wszystkich projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków będzie wynikał z audytu energetycznego, którego przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie. W zakresie budynków mieszkalnych wspierane będą projekty, których celem jest osiągnięcie od 30% do 60% oszczędności energii pierwotnej lub co najmniej 30% redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie Zarządca powinien zgłosić budynek uzupełniając niezbędne informacje w załączonej tabeli. Zgłoszenie budynku na tym etapie nie jest zobowiązujące do uczestnictwa w projekcie, jednak o dofinansowanie będą mogli ubiegać się w pierwszej kolejności właściciele zgłoszonych na tym etapie budynków.

Prosimy o wytypowanie budynków, co do których widzicie Państwo możliwość i zasadność ubiegania się wsparcie ich termomodernizacji, wypełnienie załączonej tabeli oraz odesłanie jej do dnia 10.06.2022 r. na adres jt@kwidzyn.pl.

Osoba do kontaktu: Justyna Terpiłowska – tel. (55) 6464748.

Zgłoszenie budynków – tabela

Klauzula informacyjna RODO

 

Poprzedni artykułLacroix sadzi drzewa nad Balatonem
Następny artykułJuniorzy młodsi walczą o złoto Mistrzostw Polski w piłce ręcznej