04 12 2018 sip

Od września 2018 roku, każdy zainteresowany Mieszkaniec Kwidzyna ma możliwość uzyskania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim.

Dokumenty planistyczne zostały umieszczone na portalu mapowym INSPIRE-HUB pod adresem:

http://mapa.inspire-hub.pl/#/kwidzyn

Za pomocą wyszukiwarki działek ewidencyjnych, w szybki i prosty sposób można odnaleźć, po numerze lub adresie, wybraną działkę i uzyskać rzetelne informacje o zapisach dokumentów planistycznych dla niej. Portal umożliwia również pobranie oryginalnego tekstu uchwały oraz oryginalnego rysunku planu, czy też Studium.

Ponadto dostępne są karty ewidencyjne obiektów zabytkowych, znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Kwidzyna.

W ramach cyfryzacji dokumentów planistycznych zainstalowano w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie oprogramowanie GIS, dostarczone przez firmę GIAP Sp. z o. o. umożliwiające sprawne wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, zarządzanie planami miejscowymi i Studium oraz prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie Systemu Informacji Przestrzennej o kolejne moduły przydatne dla mieszkańców Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego.

04 12 2018 sip

Poprzedni artykułDzieci z kwidzyńskich przedszkoli stroiły choinki w Urzędzie Miejskim
Następny artykułXX Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Futsalu Chłopców