24 09 2014 most1

Dla mieszkańców Kwidzyna oddany w zeszłym roku do użytku most przez Wisłę jest przede wszystkim niezbędnym rozwiązaniem transportowym. Dla podróżujących nim, elegancką budowlą w udany sposób wpisaną w krajobraz. Dla całej Polski ma on jednak dodatkowe znaczenie – jest pionierską konstrukcją, wykorzystującą nowe rozwiązania techniczne, które będą mogły być stosowane w przyszłości. Z tego względu most stał się tematem sympozjum organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa i Pomorską Izbę Okręgową Inżynierów Budownictwa pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Sympozjum „Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna” odbyło się w czwartek 16 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku. Przy wypełnionej sali naukowcy i przedstawiciele firm zaangażowanych w zaprojektowanie i wybudowanie mostu opowiadali o historii planów zbudowania przeprawy, jej projektowaniu, przebiegu realizacji a także o ekonomicznych i społecznych konsekwencjach przedsięwzięcia.

W pierwszej części sympozjum o historii starań o budowę przeprawy opowiedział dyrektor Gdańskiego oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Robert Marszałek, który wskazał między innym na kluczowe dla realizacji projektu przekwalifikowanie drogi wojewódzkiej, w ciągu której most miał być zbudowany, na krajową. Przedstawiciel firmy Transprojekt Gdański Sp. Z o.o., która most zaprojektowała, Edward Kowalczyk omówił wyzwania, którym musieli sprostać twórcy koncepcji, brane pod uwagę rozwiązania i argumenty, jakie zadecydowały o wybranym rozwiązaniu. Dr Wojciech Trochymiak z Politechniki Warszawskiej przedstawił dwudziestoletnią dopiero historię mostów typu extradosed i najwybitniejsze z około 200 istniejących na świecie konstrukcji tego typu.
Część drugą rozpoczął referat dr Krzysztofa Żółtowskiego z Politechniki Gdańskiej opisujący wcześniejszą koncepcję Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku SA i ostatecznie zrealizowaną koncepcję Transprojektu Gdańskiego. Tadeusz Stefanowski, projektant mostu, przedstawił szczegółowe założenia projektu. O zaletach niekonwencjonalnych betonów, w tym wykorzystanego w podkwidzyńskim moście w sposób pionierski w Polsce betonu wysokiej wytrzymałości klasy B80 mówił dr Wojciech Radomski z Politechniki Łódzkiej.
Najbardziej frapująca była chyba część trzecia. Przedstawiciel firmy Budimex SA, szef kontraktu Paweł Zawiła i Piotr Dragacz z współpracującego z nią biura Stähler & Knopik mówili o wyzwaniach jakie przed wykonawcami stawiała nowa technologia, o żmudnym poszukiwaniu i weryfikacji rozwiązań pojawiających się problemów. Maciej Targowski z VSL Polska opisał szczegółowo nowatorskie siodła umożliwiające przeprowadzenie naciągów sprężających most przez pylony – co okazało się rozwiązaniem korzystniejszym niż dotychczas stosowane ich kotwiczenie. Dr Michał Szydłowski i prof. Kazimierz Gwizdała z Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej omówili problemy wynikające z działalności rzek w rejonach mostów i przedstawili wyniki obliczeń dotyczących tego typu procesów w wypadku mostu podkwidzyńskiego.
W ostatniej części o ekonomicznych aspektach inwestycji mówił prof. Piotr Dominiak z Politechniki Gdańskiej. Wszystkie wątki podsumował i o efektach, jakie przyniosła budowa mostu opowiedział na zakończenie sympozjum Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak.
Teksty wygłoszonych referatów zostały wydrukowane w numerze 10/2014 czasopisma Inżynieria i Budownictwo.

20 10 2014 sympozjum1
20 10 2014 sympozjum2
20 10 2014 sympozjum3

Poprzedni artykuł„Honor Inżyniera”
Następny artykułPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Kwidzynie przy ul. Malborskiej