SP nr 2 w Kwidzynie

Rok szkolny 2020/2021 to bardzo specyficzny i trudny rok dla edukacji. Nauka zdalna wiąże się z wieloma trudnościami i jest niełatwa zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Mimo tych przeszkód kwidzyńskiej Dwójce udało się odnotować wiele sukcesów. Szkoła ma 3 laureatów i 6 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Martyna Jasińska – Laureatka, Natalia Czucza, Zuzanna Domke, Kamila Stefanowicz – Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie znalazły się w gronie najlepszych, zdobywając tytuł laureatki – Martyna Jasińska, kl. VIII b oraz trzy tytuły finalistek Natalia Czucza, kl. VIII b, Zuzanna Domke, kl. VIII b
i Kamila Stefanowicz, kl. VIII b – w  Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego.

Uczennice te sukces zawdzięczają przede wszystkim swojej wytężonej, codziennej pracy pod okiem rodziców i nauczycielki, trwającej przez kilka kolejnych lat. Wytrwała, rzetelna praca zawiodła je tak daleko. Na przygotowanie do konkursu poświęciły sporo czasu. Oprócz lekcji i spotkań na kole przedmiotowym, uczyły się systematycznie w domu.

W olimpiadzie brali udział najlepsi uczniowie z całego województwa pomorskiego. Eliminacje były trzystopniowe (etap szkolny, rejonowy i wojewódzki) i trwały kilka miesięcy. Z wielu osób biorących udział
w zmaganiach konkursowych wyłoniono 31 najlepszych uczniów w województwie, otrzymali oni tytuł laureata. Tytuł ten daje wielką satysfakcję, ale również zwolnienie ze sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Uczennice otrzymają  również najwyższą ocenę na koniec roku szkolnego z przedmiotu, który obejmował konkurs oraz przyjmowane są do wybranej szkoły wyższego stopnia, niezależnie od kryteriów zawartych w jej statucie. Uczennice przygotowała pani Magdalena Ruczko.

Daria Schodowska – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Niemieckiego jest niezwykle wymagający. Od uczestników oczekuje się nie tylko doskonałej znajomości struktur leksykalno-gramatycznych, ale także obszernej wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Uczniowie muszą się wykazać wiadomościami z zakresu geografii, historii, kultury, sztuki, sportu, szeroko pojętego realioznawstwa.

Daria Schodowska z klasy VIII b sprostała temu niełatwemu zadaniu i zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, co jest najwyższym osiągnięciem. Ten sukces otwiera jej drzwi do wybranej szkoły. Darię przygotowała pani Aleksandra Wiśniewska.

Kamila Stefanowicz – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Kamila Stefanowicz udowodniła, że można połączyć zainteresowania humanistyczne z przedmiotem ścisłym, którym jest biologia. Jej ciężka praca i ogromna determinacja doprowadziły do osobistego sukcesu. Uczennicę przygotował pan Wojciech Wojtaś.

Dominik Walkiewicz – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Historia jako przedmiot szkolny często sprawia uczniom trudności, ponieważ opowiada o rzeczywistości, której już nie ma. Uczniowie nierzadko narzekają, że muszą zapamiętać wiele dat, pojęć, postaci, znać przyczyny i skutki wydarzeń. Jednak są tacy, którzy pasjonują się tą dziedziną wiedzy. Takim uczniem okazał się Dominik Walkiewicz z kl. VII b.

Spotkania w ramach zdalnego koła historycznego, mnóstwo rozwiązanych kart pracy, analiza źródeł historycznych to była codzienność Dominika, który jest uczniem dociekliwym, kreatywnym, bardzo pracowitym i czerpie przyjemność ze zdobywanej wiedzy. Do konkursu ucznia przygotowała pani Beata Kamińska.

Natalia Braun i Dominika Majda – Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Uczennice kl. VIII włożyły ogrom pracy aby przygotować się do konkursu. Ich zaangażowanie i chęć poznawania nowych wiadomości i umiejętności doprowadziło je do tytułu finalisty tak trudnego przedmiotu jak chemia. Do konkursu dziewczęta przygotowywały się pod czujnym okiem pani Izabelli Fifielskiej.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom.

Poprzedni artykułOtwarcie ogródków gastronomicznych po majówce
Następny artykułBądź aktywny – Odpocznij od fotela