dzieci siedzą na korytarzu szkolnym z książkami
fot. Canva

W dniach od 1 do 15 września 2022 r. można składać wnioski  o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących mieszkańcami Kwidzyna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może przekraczać kwoty 600 zł netto. Wnioski można pobierać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 19 (pokój nr 201) oraz ze strony  www.bip.kwidzyn.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach.

Ponadto można ubiegać się o zasiłek szkolny. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego pogarszającego sytuację materialną. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

O stypendium socjalne mogą ubiegać się również uczniowie – obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Kwidzynie w związku z konfliktem zbrojnym. Prosimy o kontakt ze szkołami, które udostępnią wnioski oraz pomogą w ich wypełnieniu.

Poprzedni artykułBiblioteka Trzecim miejscem animacji – konsultacje
Następny artykułKwidzyńskie Klasyki – X zlot pojazdów