um

 Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 08 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 90/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w skład komisji stypendialnej wchodzą:

1. Jadwiga Piotrowska – przewodnicząca komisji
2. Marek Konieczek – członek
3. Jan Szmiendowski – członek
4. Marian Laurentowicz – członek

W oparciu o Uchwałę Nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Komisja Stypendialna stwierdziła, iż:

1. średnia ocen na świadectwie dla uczniów klas II i starszych szkoły ponadgimnazjalnej nie może być niższa niż 4,5, dla klas I szkoły ponadgimnazjalnej nie niższa niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 1600 zł brutto,

2. wpłynęło 13 wniosków, w tym 1 wniosek Jerzego Jost z gminy Gardeja, który pozostał bez rozpatrzenia przez komisję ponieważ stypendia Burmistrza Miasta Kwidzyna są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, 1 wniosek ucz. Laury Truty nie spełniał wymogu regulaminowego ze względu na zbyt niską średnią ocen wynoszącą 3,94; pozostałych 11 wniosków o stypendium zwyczajne spełniały kryteria regulaminowe. W związku z tym Komisja zaproponowała nw. listę kandydatów na stypendystów w roku szkolnym 2013/2014:

1) Moos Weronika
2) Wojtasik Paulina
3) Szwedowska Wioletta
4) Falkowska Dorota
5) Piór Kamil
6) Saramak Paulina
7) Detko Patryk
8) Serafin Paulina
9) Duśko Natalia
10) Żarnowska Jacqueline
11) Jaremko Alicja

3. po zatwierdzeniu listy kandydatów na stypendystów przez Burmistrza i umieszczeniu jej na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej, kandydatom będzie przysługiwało odwołanie do Burmistrza w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Poprzedni artykułMistrzostwa Polski w Bocce
Następny artykułPrzebudowa Zamkowej Góry