12 12 2017 karta2

Pragniemy poinformować że z dniem 15 grudnia 2017 r. wprowadzono pierwszą na terenie miasta strefę ograniczonego postoju.

Zmianą organizacji ruchu objęty został fragment ul. Kościuszki na wysokości siedziby Starostwa Powiatowego.

Parkowanie pojazdów wewnątrz strefy jest bezpłatne, jednak ograniczone czasowo do maksymalnie jednej godziny. Ograniczenie to nie dotyczy miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Korzystający z parkingów położonych w strefie zobowiązani są do wskazania godziny przyjazdu. W tym celu zaleca się stosowanie Kart Zegarowych służących do rozliczenia czasu postoju pojazdów. Kartę należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. W przypadku gdy nie mamy dostępu do karty zegarowej dopuszcza się wskazanie godziny przyjazdu w inny nie budzący wątpliwości sposób np. poprzez zapisanie godziny na kartce papieru.
Strefa Ograniczonego Postoju obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00.
Wjazd do strefy został oznaczony znakiem B-39 Strefa ograniczonego postoju natomiast wyjazd znakiem B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju. Za kontrolę przestrzegania nowej organizacji ruchu oraz ewentualną egzekucję wykroczeń odpowiedzialni są Strażnicy Miejscy.
Przedstawione rozwiązanie jest odpowiedzią na stale rosnącą ilość pojazdów w naszym mieście. Ograniczona liczba miejsc   postojowych w gęsto zabudowanym centrum miasta wymusza zastosowanie rozwiązań zwiększających rotację parkujących. Nowa organizacja ruchu ma na celu zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do usług i handlu poprzez zwiększenie ilości wolnych miejsc postojowych. Mamy nadzieję że zaprezentowane rozwiązanie spotka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców i stanowić będzie skuteczną alternatywę dla stref płatnego parkowania stosowanych w innych miastach.

Przygotowaliśmy dla Państwa 15 tyś. kart parkingowych, które już można odbierać w Informacji Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29B, Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 oraz siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 14.

 

12 12 2017 karta

12 12 2017 strefa2

Poprzedni artykułXI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
Następny artykułNowe wiaty przystankowe