03 09 2014 sprzatanie

W dniach 19-21 września przypadają obchody akcji Sprzątanie Świata. Stowarzyszenie Eko–Inicjatywa wzorem lat poprzednich zachęca mieszkańców do włączenia się do tej symbolicznej akcji. Naszym marzeniem jest to, by dbanie o środowisko nie było jedynie epizodycznym zrywem, a weszło jak odruch bezwarunkowy w życie każdego z nas.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji są śmieci turystyczne. Mimo, że okres wakacyjny już się zakończył, to w lasach pozostało wiele „pamiątek” po turystach, którzy w ferworze letniego wypoczynku często zapominają o poszanowaniu przyrody zaśmiecając krajobraz. Działania profilaktyczne realizowane w ciągu całego roku przynoszą chwilowe efekty zmniejszenia się ilości odpadów pozostawionych „dziko”. Przykładem takiej akcji jest również Sprzątanie Świata. Przez kilka dni pokazujemy bowiem jak wiele jest zalegających w środowisku odpadów licząc, że ich ilość będzie co raz mniejsza.
Co roku w akcji biorą udział niemal wszystkie placówki z terenu miasta Kwidzyn. Podobnie w tym roku liczymy na aktywny udział szkół w tym przedsięwzięciu. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie worki na odpady – zarówno posegregowane na plastik, szkło i papier, jak też na śmieci nie nadające się do przetworzenia.
Przedszkola i szkoły z terenu Kwidzyna mogą liczyć też na wsparcie edukatorów z naszej organizacji, którzy chętnie przeprowadzą zajęcia edukacyjne na temat właściwego sposobu zagospodarowania odpadów niejako przygotowując uczniów do pełnego zaangażowania się w akcję sprzątania.
Aby wziąć udział w akcji należy przesłać lub dostarczyć osobiście formularz zgłoszeniowy (w załączniku), przyjść po worki do siedziby Stowarzyszenia Eko–Inicjatywa przy ulicy Miłosnej 1.
Sprzątanie w Kwidzynie będzie się odbywać w dniu 19 września (piątek) w godzinach przedpołudniowych. Zebrane i pozostawione w widocznych i niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego miejscach zostaną odebrane przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych sp. z o.o. i przewiezione do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kwidzynie przy ulicy Owczej.

Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa jest lokalnym koordynatorem ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.
Akcja jest organizowana w partnerstwie między: Stowarzyszeniem Eko – Inicjatywa, Przedsiębiorstwem Usług Sanitarnych Sp. z o. o., Zakładem Utylizacji Odpadów Gilwa Mała.
Projekt „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie” współfinansowany jest ze środków Miasta Kwidzyn.

Poprzedni artykułNajwiększe odjazdy ludzkości
Następny artykułKwidzynianka v-ce Mistrzynią Polski