Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Aleksander Łubiński/UM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Statutu Miasta Kwidzyna stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/110/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kwidzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4605),

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LV Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna w 2023 r.”;
 • o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 30 lat;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego budowy chodnika, przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów między ulicą Strumykową a Zamiejską w Kwidzynie;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przywrócenia funkcji targowiska Manhattan przy ulicy Słowackiego;
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia debaty w sprawie czystości powietrza w zakresie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kwidzynie kontroli funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułDziało się pod Gdaniskiem!
Następny artykułMistrzostwa Świata w minigolfie