Urząd Miejski w Kwidzynie
fot. Mirosław Gawroński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LXI Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 5. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie o działalności Rady Miejskiej za 2023 rok.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Kwidzyna dotycząca przedszkoli funkcjonujących w mieście Kwidzynie.
 7. Wybory ławników do sądów powszechnych:

a) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

b) wybór komisji skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego – podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2028.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułPomorskie Żagle Talentów
Następny artykułOgłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega”