Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zimą, z góry
Foto: Mirosław Gawroński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje LIX Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy komunikacją miejską w Kwidzynie;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu;
 • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami;
 • w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2023;
 • o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023;
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna;
 • w sprawie budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024.
 1. Komunikaty i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,13923,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułDrugi przetarg ustny nieograniczony – ul. Malborska
Następny artykułOtwarcie Targowiska Miejskiego