Urząd Miejski
fot. Archiwum UM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie zwołuje III Sesję Rady Miejskiej w Kwidzynie, która odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19 w sali nr 110.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;
2) o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym;
3) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży
nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania
bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym;
4) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków;
5) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik
przyrody;
6) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
7) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kwidzyna;
8) w sprawie zmiany budżetu miasta Kwidzyna na rok 2024;
9) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2028.
6. Komunikaty i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie: https://bip.kwidzyn.pl/m,16046,nagraniatransmisja-obrad.html

Poprzedni artykułWykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży
Następny artykułDobry Wybór