08 06 2015 ankieta

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie informuje o pozyskaniu dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu pn. „Senior – aktywny uczestnik społeczeństwa obywatelskiego – transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy seniorami z Powiatów Kwidzyńskiego i Osterholz” .
Projekt został przygotowany przez przedstawicieli Powiatu Kwidzyńskiego i Powiatu Osterholz, Radę Seniorów w  Niemczech, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach. Będzie on realizowany w okresie od 22 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r.
Do naszego powiatu zawitają specjaliści z dziedziny wspierania seniorów z Powiatu Osterholz, którzy podczas konferencji i indywidualnych spotkań pokażą, jak działa Rada Seniorów w Powiecie Osterholz, jakie wsparcie otrzymują i jakie dają osoby starsze. Przewiduje się również szereg spotkań z przedstawicielami seniorów z powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego. Dla zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi seniorami planowane są również panele dyskusyjne, warsztaty artystyczne, kulinarne i wiele innych ciekawych inicjatyw związanych z aktywnością senioralną.
Projekt „Senior – aktywny uczestnik ….”  będzie miał również charakter międzypokoleniowy, ponieważ zostaną do niego zaangażowane dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i wezmą aktywny udział w zaproponowanych w ramach projektu formach wsparcia.  
Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w projekcie, organizacje zrzeszające osoby aktywne, Koła Gospodyń Wiejskich zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie 55 646 50 50  – Anna Świątkowska – Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, adres e – mail a.swiatkowska@powiatkwidzynski.pl

Planowany przebieg konferencji 24 – 25.06. 2015 r.

I dzień
10.00 – Oficjalne otwarcie konferencji – Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Dawidowski.
10.20 – Przedstawienie osób zaproszonych z Powiatu Osterholz – Anna Świątkowska (moderator)
10.40 – Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w Powiecie Osterholz – prelegent z Osterholz
11.00 – Program ASOS jako wsparcie seniorów poprzez działania i partycypację seniorów w życiu społecznym  – Anna Janowicz 
11.30 – Przedstawienie działań na rzecz „Wolontariatu 50 +” – kształcenie opiekunów dla osób starszych, rola, zadania, potrzeby – Krystyna Chodara, Wiesława Cichowicz
12.00 – Przerwa kawowa i poczęstunek dla uczestników projektu
12.30 – Funkcjonowania Rady Seniorów na przykładzie Rady Seniorów w Powiecie Osterholz.  Model funkcjonowania Niemieckiej Rady seniorów  – prelegent z Osterholz
13.00 – Kawiarenka aktywności seniora cz I – panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń , warsztaty artystyczne, integracja międzypokoleniowa. 
14.10 – Obiad
14.40 – Kawiarenka aktywności seniora cz II – panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń , warsztaty artystyczne, integracja międzypokoleniowa. 
16.00 – Zakończenie dnia I konferencji.

II dzień
10.00 – Otwarcie konferencji  dzień II  –  Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Dawidowski.
10.20 – Prezentacja Stowarzyszenia działającego na rzecz osób starszych i chorych „Dar serca” ze Sztumu – różne formy wsparcia – pokaz filmu – Krystyna Szafrańska  
10.40 – Funkcjonawanie Banku Żywności w Powiecie Osterhoolz – Lilienthaler Tafel  – prelegent z Osterholz
11.00 – Senior w zgodzie ze zdrowiem i naturą – Krystyna Chodara, Renata Majda
11.30 – Projekt realizowany w Powiecie Osterholz  „Seniorzy  dla młodych” – przedstawiciel z Osterholz
11.50 – Przerwa kawowa i poczęstunek dla uczestników projektu
12.20 – Działania międzypokoleniowe na przykładzie współpracy dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie z seniorami – Barbara Dzich
12.40 – Funkcjonowanie domów spotkań osób starszych na przykładzie „Amtman – Schroeter – Haus” w Lielienthal i domu spotkań w  Osterholz – prelegent z Osterholz
13.10 – Obiad
1340 – Kawiarenka aktywności – seniora cz II – panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń , warsztaty artystyczne, integracja międzypokoleniowa, występy zespołów muzycznych. 
16.00 – Zakończenie konferencji

Poprzedni artykułKolonie letnie na Kaszubach
Następny artykułJeździeckie sukcesy Tomasza Miśkiewicza