logotyp Kwidzyńskiego BUdżetu Obywatelskiego : nazwa wraz z herbem Kwidzyna

Od 3 do 19 września 2021 r. można głosować na projekty do Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

 1. Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej na dedykowanej stronie internetowej KBO.
 2. Nadzór nad głosowaniem sprawuje Burmistrz Miasta Kwidzyna.
 3. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Kwidzyna.
 4. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego, którą można pobrać TUTAJ.
 5. Kolejność projektów poddanych pod głosowanie zostanie ułożona w drodze losowania.
 6. Uprawnieni do głosowania mogą oddać w głosowaniu tylko jeden głos, wybierając maksymalnie trzy z jedenastu dopuszczonych do głosowania projektów.
 7. Oddanie większej liczby głosów czyni głos nieważnym.
 8. Projekty, które w głosowaniu uzyskały mniej niż 35 głosów poparcia, nie będą realizowane.
 9. W przypadku jednakowej liczby głosów zakwalifikowany do realizacji projekt wybrany zostanie drogą losowania.
 10. Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona lista rankingowa projektów według liczby uzyskanych głosów. Do realizacji przyjęte zostaną kolejne projekty o największej liczbie głosów, do wysokości środków przeznaczonych na realizację KBO.
 11. Burmistrz Miasta Kwidzyna ogłasza listę projektów przyjętych do realizacji na dedykowanej stronie internetowej KBO oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w terminie określonym w harmonogramie.
Poprzedni artykułKwidzynianin Sylwester Jędrzejczyk na motocyklowej olimpiadzie
Następny artykułJuż jutro zabrzmi muzyka myśliwska