kwidzyn logo

W ramach projektu przewidywana jest wymiana i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie systemu wodociągowego, likwidacja dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Tychnowy i Baldram. W ramach projektu przewidywany jest także rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe. Beneficjentem środków i właścicielem majątku powstałego w ramach realizacji przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Kwidzynie sp. z o.o. Spółka jest jedynym operatorem świadczącym usługi i realizującym zadania dotyczące gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Kwidzyn. W ramach projektu zostanie wybudowane 15,5 km sieci kanalizacyjnej, 13 przepompowni ścieków, 5,7 km kanałów deszczowych, 2 urządzenia podczyszczające wody opadowe, 7,4 km sieci wodociągowej, oraz wymienione 21 km sieci kanalizacyjnej i zlikwidowane 2 lokalne oczyszczalnie ścieków. Analizowany projekt jako ujęty w KPOŚK (Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych), wpłynie pozytywnie na jego realizację oraz przyczyni się do spełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

20090112 IMG 4728 2

Poprzedni artykułKoncert BAJZLA w Spichlerzu
Następny artykułMała Ojczyzna