Rowerowy Kwidzyn

ZASADY OGÓLNE (edycja jesień 2023)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły i pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii każda szkoła wśród uczestników rozlosuje nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na stronie https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn .
 7. Za każdą aktywną podróż do szkoły uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie we wrześniu i październiku 2023 r.
  20 pieczątek oraz przekazanie do dnia 3 listopada 2023 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników z danej szkoły. O wynikach losowania szkoła informuje Urząd Miejski w Kwidzynie.
 10. Nagrody zostaną przekazane w szkołach po zakończeniu akcji.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZASADY OGÓLNE (edycja wiosna 2023)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły i pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii każda szkoła wśród uczestników rozlosuje nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na stronie https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn).
 7. Za każdą aktywną podróż do szkoły uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie w maju i czerwcu 2023 r.
  20 pieczątek
  oraz przekazanie do dnia 16 czerwca 2023 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników z danej szkoły. O wynikach losowania szkoła informuje Urząd Miejski w Kwidzynie.
 10. Nagrody zostaną przekazane w szkołach, najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZASADY OGÓLNE (edycja jesień 2022)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły i pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii każda szkoła wśród uczestników rozlosuje nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na stronie https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn .
 7. Za każdą aktywną podróż do szkoły uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie we wrześniu i październiku 2022 r. 20 pieczątek oraz przekazanie do dnia 2 listopada 2022 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników z danej szkoły. O wynikach losowania szkoła informuje Urząd Miejski w Kwidzynie.
 10. Nagrody zostaną przekazane w szkołach po zakończeniu akcji.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

ZASADY OGÓLNE (edycja wiosna 2022)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły i pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii każda szkoła wśród uczestników rozlosuje nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności,w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn.
 7. Za każdą aktywną podróż do szkoły uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie w maju i czerwcu 2022 r.
  20  pieczątek oraz przekazanie do dnia 15 czerwca 2022 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników
  z danej szkoły. O wynikach losowania szkoła informuje Urząd Miejski w Kwidzynie.
 10. Nagrody zostaną przekazane w szkołach, najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Rowerowy Kwidzyn (edycja wrzesień-październik 2021)

ZASADY OGÓLNE 

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły
i pracy.
Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach
czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii
w każdej szkole wśród uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN 2021

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności,
  w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły .
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach
  z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół
  lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom
  w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na stronie https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn).
 7. Za każdą aktywną podróż uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie 30 pieczątek oraz przekazanie do dnia 2 listopada 2021 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników
  z danej szkoły. W połowie listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie zostanie wylosowana nagroda główna spośród wszystkich uczestników.
 10. Nagrody zostaną przekazane po losowaniach w szkołach, a nagroda główna zostanie wręczona do końca listopada 2021 r.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Rowerowy Kwidzyn (edycja wrzesień-październik 2020)

Rozpoczęła się jesienna edycja kampanii Rowerowy Kwidzyn. To lokalna akcja adresowana do uczniów i pracowników kwidzyńskich szkół podstawowych, promująca zdrowy tryb życia wśród dzieci i dorosłych. Popularyzująca rower jako środek transportu do szkoły, pracy. Uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Celem jest zmniejszenie liczby samochodów dowożących dzieci do szkoły a także zmotywowanie nas do działań i inwestycji prorowerowych.

Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział wzięło prawie 1 500 uczniów i nauczycieli.

Zasady kampanii są bardzo proste. Od 7 września do 30 października 2020 r. należy dotrzeć na lekcje/do pracy w sposób aktywny tj. na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. Za każdą podróż otrzymamy pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Trzeba zdobyć 30 pieczątek.

Po zakończeniu kampanii wśród jej uczestników rozlosowane  zostaną atrakcyjne nagrody.

ZASADY OGÓLNE (edycja wrzesień-październik 2020)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Poprzez rywalizacje, chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły, pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły. Chcemy motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii w każdej szkole wśród jej uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. W Kampanii mogą wziąć udział posiadacze kart rowerowych a także dzieci 7-10 lat (z opiekunem) poruszające się rowerem, hulajnogą itp.
 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 5. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 6. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
 7. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przybicie pieczątki w dzienniczku rowerowym (dzienniczki do pobrania w sekretariacie szkoły każdego dnia obowiązywania kampanii, pieczątki przystawiane są w sekretariacie szkoły).
 8. Za każdą aktywną podróż uczestnik otrzymuje pieczątkę.
 9. Edycja jesienna trwa 7.09.2020-31.10.2020.
 10. Żeby wziąć udział w losowaniu nagród trzeba zebrać 30 pieczątek.
 11. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy: wśród uczestników kampanii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
 12. Rozdanie nagród nastąpi w wyznaczonym terminie.
 13. Uczestnicy kampanii wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych Kampanii.
 14. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2019

 

ZASADY OGÓLNE

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Poprzez rywalizacje, chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły, pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły. Chcemy motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii w każdej szkole wśród jej uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.

2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.

3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.

4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 03 czerwca do dnia 14 czerwca 2019 roku.

5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przybicie pieczątki w dzienniczku rowerowym [dzienniczki do pobrania w sekretariacie szkoły każdego dnia obowiązywania kampanii, pieczątki przystawiane są w sekretariacie szkoły].

7. Za każdą aktywną podróż uczestnik otrzymuje pieczątkę.

8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy: wśród uczestników kampanii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody [w każdej szkole].

9. Rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

rowerowy-kwidzyn-ulotka1

rowerowy-kwidzyn-ulotka2

 

Ulotka do pobrania:
Rowerowy Kwidzyn strona 1 
Rowerowy Kwidzyn strona 2