Młodzież na rowerach
fot. Archiwum SSP Kwidzyn

Trwa kolejna edycja Rowerowego Kwidzyna. To akcja promująca zdrowy tryb życia i aktywną podróż do szkoły.

Zasady kampanii są bardzo proste:

 • Do 15 czerwca uczeń lub pracownik szkoły, który dotrze na lekcje/do pracy na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka.
 • Należy zebrać tylko 20 pieczątek.
 • Nagrody czekają

Dzienniczki oraz regulamin są dostępne w szkołach oraz na https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn/

 


ZASADY OGÓLNE (edycja wiosna 2022)

Rowerowy Kwidzyn to lokalna kampania promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i dorosłych. Chcemy popularyzować rower jako środek transportu do szkoły i pracy. Uczymy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii.

Chcemy zmniejszyć liczbę samochodów dowożących dzieci do szkoły oraz motywować wszystkich do inwestycji prorowerowych i skłaniających do ruchu.

Zasady kampanii są bardzo proste: kto w okresie obowiązywania kampanii dotrze na lekcje/do pracy w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze (oczywiście NIE elektrycznej), rolkach czy deskorolce, otrzymuje pieczątkę do rowerowego dzienniczka. Po zakończeniu kampanii każda szkoła wśród uczestników rozlosuje nagrody.

REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY KWIDZYN

 1. Kampania Rowerowy Kwidzyn (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Jest adresowana do uczniów i pracowników szkół podstawowych z terenu Kwidzyna.
 2. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
 3. Uczestnikiem Kampanii może być każdy uczeń i pracownik szkoły.
 4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły.
 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach z domu do szkoły.
 6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie – przybicie pieczątek w dzienniczkach rowerowych w sekretariatach szkół lub innym miejscu wskazanym przez dyrektorów. Dzienniczki są przekazywane uczniom w szkołach oraz dostępne do pobrania w sekretariatach szkół i na stronie https://kwidzyn.pl/rowerowy-kwidzyn
 7. Za każdą aktywną podróż do szkoły uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 8. Do udziału w losowaniu nagród niezbędne jest zebranie w maju i czerwcu 2022 r. 20 pieczątek oraz przekazanie do dnia 15 czerwca 2022 r. wypełnionego dzienniczka do sekretariatu szkoły. Każdy uczestnik może złożyć 1 kompletny dzienniczek. Złożenie większej ilości powoduje wykluczenie z losowania.
 9. Po zakończeniu kampanii każda szkoła organizuje losowanie nagród wśród uczestników z danej szkoły. O wynikach losowania szkoła informuje Urząd Miejski w Kwidzynie.
 10. Nagrody zostaną przekazane w szkołach, najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku do celów informacyjnych
  i promocyjnych Kampanii.
 12. Uczestnicy akcji są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Poprzedni artykułMecz z Zagłębiem na pożegnanie z kibicami
Następny artykułOdpocznij o fotela