29 06 2017 pkp1

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku Dworca PKP w Kwidzynie”. Przedsięwzięcie składa się z dwóch części. Pierwsza to budowa węzła integracyjnego, druga zaś związana jest z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP.

Wykonawcą części inwestycji związanej z budową węzła jest Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z siedzibą w Prabutach. Należność za wykonanie zadania wyniesie 3 859 407,03 zł brutto. W zakresie zadania przewidziano między innymi: budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę zatok autobusowych, budowę ciągów pieszych oraz pieszo – rowerowych, usprawnienia komunikacyjne dostosowane do osób niepełnosprawnych, system BIKE&RIDE, system PARK&RIDE z parkingami dla samochodów osobowych, zatoki autobusowe typu KISS&RIDE , przebudowę ronda im. Gen. Stefana Grota – Roweckiego a także wykonanie elementów małej architektury.

Prace związane z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP będzie natomiast wykonywało konsorcjum, którego liderem jest firma Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „RODŁO” z siedzibą w Kwidzynie. Kwota wykonania robót to 9 816 027,73 zł. W ramach tej części inwestycji odrestaurowane zostaną elewacje budynku, obiekt przejdzie również metamorfozę wewnątrz. Powstaną tam przestrzenie dostosowane dla podróżnych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych a także matek z dziećmi. Część pomieszczeń zostanie również przeznaczona na potrzeby biblioteki. Zadaniem wykonawcy będzie ponadto odrestaurowanie polichromii, monochromii i dekoracji na ścianach wewnętrznych. Podróżni będą mogli oczywiście zakupić bilety na miejscu w kasie biletowej.

Realizacja obu części zadania zakończy się w listopadzie 2018 roku.

Projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

29 06 2017 pkp2

29 06 2017 pkp3

29 06 2017 pkp4
29 06 2017 pkp5
29 06 2017 pkp6

Poprzedni artykuł„Jezioro Łabędzie” – przedstawienie na dużym ekranie
Następny artykułFolklor i Biesiada